Aktuality

Nová řešení společnosti Sumi Agro v boji se škůdci

V polovině března letošního roku vešlo v platnost nařízení ÚKZÚZ, které rozšiřuje povolení na menšinová použití přípravku Mospilan Mizu 120 SL. Jde o další dobrou zprávu pro pěstitele, stejně tak jako uvedení pomocné látky Fix-IT. 

V polovině března letošního roku vešlo v platnost nařízení ÚKZÚZ, které na základě příslušných nařízení Evropského parlamentu rozšiřuje povolení na menšinová použití přípravku Mospilan Mizu 120 SL. Jde o další dobrou zprávu pro pěstitele, stejně tak jako uvedení pomocné látky Fix-IT. 

 

Moderní kapalná SL formulace přípravku Mospilan Mizu s obsahem účinné látky acetamiprid byla od loňského roku registrována pro základní použití v řepce olejce proti blýskáčku řepkovému, bejlomorce kapustové a krytonosci šešulovému a rovněž pro použití v pšenici ozimé proti kyjatce osenní, kyjatce travní a mšici střemchové. Už koncem loňského roku bylo vydáno povolení pro minoritní použití Mospilanu MIZU 120 SL v semenných porostech vojtěšky proti klopuškám, dále pak v semenných porostech jetele proti nosatčíkům a kyjatce hrachové a také v lesknici kanárské proti kohoutkům, kyjatce travní, kyjatce osenní a mšici střemchové. Pro tato všechna uvedená menšinová použití je registrována maximální dávka přípravku 0,35 l/ha. Přičemž stejně jako v případě aplikace v pšenici ozimé je možno proti mšicím dávku snížit na plně dostačujících 0,25 l/ha. Pokud chcete ochranu zacílit přímo na kyjatky, pak doporučujeme volit dávku 0,3/ha.  

Letošní rozšíření menšinového použití se týká ošetření máku setého proti bejlomorce makové a krytonosci makovicovému dávkou 0,25 l/ha Mospilanu Mizu 120 SL v růstové fázi máku BBCH 55-59. Další využití se díky rozšířené registraci nabízí pěstitelům slunečnice. Proti klopuškám je v růstové fázi plodiny BBCH 31-59 povolena dávka 0,25 l/ha. Producenti sadbových brambor mohou aplikovat Mospilan Mizu 120 SL proti mšicím, a to až v maximální dávce použití 0,4 l/ha. 

V neposlední řadě lze uvedené rozšíření povolení menšinového použití využít k ochraně semenných porostů hrachu a bobu. Nová registrace zahrnuje jejich ošetření proti kyjatce hrachové v dávce 0,35 l/ha, kterou je možno v tomto případě snížit na plně dostačujících 0,3 l/ha. Bezesporu přínosnou je rovněž v případě hrachu a bobu možnost použití proti zrnokazu hrachovému, kdy byla povolena dosud nejvyšší možná aplikační dávka přípravku Mospilan Mizu 120 SL 0,45 l/ha. Pro oba uvedené škůdce je stanoveno rozpětí růstových fází plodin BBCH 31 až BBCH 59. 

Rozšíření povolení na menšinová použití s sebou nenese pro přípravek Mospilan Mizu 120 SL žádná nová omezení z hlediska použití v obou ochranných pásmech vod pouze s jedinou výjimkou, kterou jsou OP II. stupně zdrojů podzemní vody v případě aplikace do hrachu a bobu. 

V případě vysokého výskytu mšic a nutné potřebě dosažení velmi rychlého a razantního účinku doporučujeme doplnit aplikaci přípravku Mospilan Mizu 120 SL přídavkem nového pomocného přípravku FIX-IT. Jedná se zcela nový produkt s obsahem poloxalenu, který je registrován jako pomocný prostředek. Nepodléhá proto povinné evidenci pesticidů. Působí zcela na fyzikální bázi a způsobuje změnu povrchového napětí kapaliny. Zasažený škůdce je přípravkem doslova fixován k povrchu rostliny a dochází úplnému zamezení jeho pohybu. Aplikovaný prostředek vytvoří na jeho povrchu těla pro vzduch neprůchodnou vrstvu a tím zcela zamezí dýchání. Tento kontaktní efekt přípravku velmi efektivně doplní systémově působící acetamiprid. V případě silného náletu savých škůdců pak razantní a dlouhodobá ochrana porostu nastupuje v podstatě ihned po aplikaci. Přípravek FIX-IT je povolen do všech plodin proti mšicím v koncentraci 0,1- 0,15 %. Pro maximální účinnost je potřeba zajistit dokonalé pokrytí rostliny postřikem. Mimo likvidace mšic je přípravek rovněž účinný na molice, svilušky, třásněnky a štítenky. Výsledky pokusů ukazují na vysokou efektivitu ochrany před savými škůdci i v porostech brambor nebo hrachu. Očekáváme velice dobrý efekt na mšice v klasech obilnin při společné aplikaci s fungicidy proti fuzariózám. Účinnost přípravku Fix-IT nesnižují vyšší teploty tak jako u pyrethroidů. Fix-IT navíc poslouží jako vynikající smáčedlo, což zvýší účinnost fungicidu. 

Věříme, že s novými řešeními budete spokojeni. 

Aktuality