Aktuality

Pestrá paleta služeb jménem Apyros

S pomocníkem v boji s pýrem plazivým, chundelkou metlicí, sveřepy a řadou dvouděložných plevelů v podobě přípravku Apyros můžete počítat i letos.

Společnost SumiAgro Czech představila v loňském roce pěstitelům pšenice nového pomocníka v boji s pýrem plazivým, chundelkou metlicí, sveřepy a řadou dvouděložných plevelů v podobě přípravku Apyros. Také v letošním roce na něj můžete vsadit a využít jeho spolehlivých služeb.

Herbicid obsahující účinnou látku sulfosulfuron najde svoje využití hned v několika oblastech jarního odplevelení porostů ozimé i jarní pšenice. Už jeho poloviční dávka 13 g/ha je spolehlivým řešením v případě nutnosti likvidace chundelky metlice. Proti chundelce je ideální zasáhnout dříve, než vytvoří první kolénko, ale jak praxe ukázala, i pozdější zásah je uspokojivý. Pro kompletní jarní odplevelení porostu pšenice zacílené jak na chundelku metlici, tak na široké spektrum dvouděložných plevelů se spolehlivě osvědčilo nasazení kombinace 13 g/ha Apyrosu v kombinaci s 0,2 kg/ha dvousložkového herbicidu Arrat. Oba přípravky se účinkem skvěle doplňují. Vloni spolu vytvořily úspěšný tandem, a proto vám budeme tyto pesticidy i v letošní sezóně nabízet ve zvýhodněném virtuálním balíčku. Balíček Apyros + Arrat vystačí na ošetření plochy 20 ha (obsahuje 2 ks balení Apyrosu (2×133 g) a 4 kg Arratu).

V případě postřiku samotným Apyrosem bychom měli mít na paměti jedno základní pravidlo. Při sólo aplikaci je vždy nutný přídavek smáčedla. To je možné vynechat pouze v případě, když odplevelovací zásah Apyrosu spojujeme s přihnojením kapalným hnojivem DAM 390. DAM pomůže pesticidu proniknout skrz kutikulu rostlin a smáčedlo spolehlivě nahradí.

V plné dávce 26 g/ha je Apyros neúprosným bojovníkem i s obtížně vyhubitelnými plevely. Dokáže například vyčištit porost od pýru plazivého. V tomto případě je ideální doba zásahu co nejdříve po obnovení vegetace, ve stadiu 3-4 listů plevele. Zároveň tímto ošetřením docílíme spolehlivého zásahu proti vyskytujícím se heřmánkům, svízeli přítule a ptačinci. Pěstitelům, kteří produkují pšenici pro osivářské využití, přináší použití Apyrosu mimo uvedenou herbicidní účinnost i účinný nástroj podporující čistotu osiva. Apyrosem lze vyčistit porost pšenice od případného nežádoucího výskytu příměsí rostlin ječmene. Ječmen zpravidla po zásahu neodumře zcela, ale Apyros mu nedovolí přejít do generativního stádia a vytvořit obilky.

Význam Apyrosu v posledních letech stoupá na pozemcích s výskytem agresivních sveřepů, jejichž pole působnosti se nebývale rychle rozšiřuje napříč republikou. Obilky sveřepů klíčí už na podzim po krátké dormanci velmi rychle z povrchu půdy. Herbicidně je možné proti nim zasáhnout hned na podzim, nicméně během podzimu sveřepy velmi dobře regenerují a na jaře bývá často nutno zásah opakovat. Jak řada výsledků pokusů, tak i loňské vlastní praktické zkušenosti potvrdily, že Apyros použitý v plné dávce 26 g/ha umí tento stále se rozšiřující plevel výrazně eliminovat. Aplikaci doporučujeme ihned po obnovení vegetace, jakmile teploty vystoupí alespoň na 10°C. Už tak dobrou účinnost na sveřepy a výdrol ječmene v pšenici můžete znásobit poměrně jednoduchým způsobem. Stačí rozdělit dávku Apyrosu na dva zásahy po 13 g/ha s rozestupem ne větším než 14 dnů.

Pokud jste se v průběhu suchého podzimu rozhodli neošetřovat ozimou pšenici nebo víte, že se budete muset postarat o kontrolu sveřepů, ječmene, nebo vás zlobí lipnice roční, máte v rukách osvědčeného partnera. Apyros vás na holičkách nenechá.

Aktuality