Aktuality

Plevele v kukuřici? Vyřešeno.

Přípravkem, který doplňuje pestrou nabídku naší společnosti, se stává CAMPUS. Jedná se o jednosložkový, vysoce selektivní, ryze půdní herbicid. Jeho široká registrace ho předurčuje k použití v rozličných plodinách, nejvíce se s ním však budeme setkávat v kukuřici.

Přípravkem, který od letoška doplňuje pestrou nabídku společnosti Sumi Agro Czech, se stává CAMPUS. Jedná se o jednosložkový, vysoce selektivní, ryze půdní herbicid. Jeho široká registrace ho předurčuje k použití v rozličných plodinách, nejvíce se s ním však budeme setkávat v kukuřici.

Campus obsahuje účinnou látku dimethenamid-P, která se přes koleoptyle rychle dostává do klíčících a vzcházejících plevelných rostlin. Plevele odumírají ještě před, nebo ihned po vzejití. Výborný účinek vykazuje proti jednoděložným plevelům, jakými jsou ježatka kuří noha, béry, čirok halepský, rosička krvavá, lipnice roční, sveřepy či proso. Spolehlivý účinek má rovněž na řadu dvouděložných plevelů, zejména heřmánky, kokošku pastuší tobolku, laskavce, drchničku rolní, pěťour maloúborný, pryskyřník, rozrazily, mák vlčí, pomněnku rolní, rozrazily. Jako jeden z mála si dokáže poradit i s expandujícím plevelem šruchou zelnou, která se začíná významně rozšiřovat v našich nejteplejších kukuřičných pěstitelských oblastech. Stejně jak široké je spektrum likvidovaných plevelů, ani vlastní registrace použití v kulturních plodinách není jen úzce zaměřená. Campus lze využít v herbicidní ochraně kukuřice, slunečnice, cukrovky a krmné řepy. Na základě registrace pro menšinové použití přípravku slouží ještě pro odplevelení sóji luštinaté, čiroku dvoubarevného, světlice barvířské a ovocných a okrasných školek.

Pro aplikace v kukuřici lze použít od preemergentního ošetření, tj. postřik ihned po zasetí, až po zásah postemergentní v dávce 1,2 – 1,4 l /ha. POST aplikace lze provádět až do fáze 6 listů kukuřice, Campus je vysoce selektivní. Výsledný efekt zásahu je samozřejmě jako u všech přes půdu působících herbicidů závislý na dostatečné půdní vlhkosti. V posledních letech bývá po zasetí srážek nedostatek. Herbicidní ošetření se proto často posunuje až do termínu, kdy kukuřice stejně jako plevele již vzchází, tedy do fáze časně postemergentní. Pro takový zásah je ideální využít Campus v dávce 1,0 – 1,2 l/ha v kombinaci s 0,75 -1,0 l/ha Raikiri. TM těchto herbicidů se ideálně doplní. Campus zaručí odpovídající efekt proti následnému zaplevelení a Raikiri spolehlivě zlikviduje plevele již vzešlé. Navíc v plné dávce perfektně vyhubí rdesna, pohanku svlačcovitou, merlíky a vzešlou ježatku do fáze tří listů.

Často se po zasetí na srážky a vlastní herbicidní ošetření čeká relativně dlouho. V porostu se mezitím objeví už odrostlejší plevele. Zejména ježatka na vodu nečeká a odrůstá velmi rychle. Také v tomto termínu je využití Campusu na místě. Na vlhkost čekají i semena mnoha plevelů a hrozí jejich rozvleklé vzcházení a následné zaplevelení. Campus tomu zabrání a představuje proto ideálního partnera do TM. V této situaci doporučujeme TM s přípravkem Nisshin 4 SC dávce 0,75 – 1 l/ha, který vyhubí všechny doposud vzrostlé trávovité plevele, stejně jako vzešlé laskavce, ptačinec žabinec, heřmánky nebo rdesna.

Využití v herbicidní ochraně slunečnice je postaveno na klasické PRE aplikaci v dávce 1,2 – 1,4 l/ha. Aplikace v cukrové řepě je možno provést v dávce 0,9 l/ha ve fázi BBCH 16-18 nebo využít do směsí s dalšími herbicidy, kdy je povoleno je využití až ve 3 aplikacích. Od 1. aplikačního termínu, kdy volíme do TM dávku 0,15 l/ha ve fázi děložních listů plevelů, následně ve 2. aplikačním termínu v dávce 0,3 l/ha a při aplikaci v 3. termínu pak dávkujeme 0,45 l/ha.

Mimo spolehlivého perzistentního půdního účinku proti plevelům je nesporným benefitem Campusu možnost použití v ochranných pásmech II. stupně zdrojů podzemní vody.

Aktuality