Aktuality

Povolený doping překvapuje výsledky

Pozitivní výsledky v uplynulých dvou letech a velká spokojenost Vás zákazníků potvrzuje, že vstup společnosti Sumi Agro do španělské biotechnologické firmy Futureco byla správná volba.

Celospolečenský tlak na omezení používání pesticidů v ochraně rostlin ovlivňuje evropskou rostlinnou produkci čím dál tím více. Firmy jsou nuceny investovat do vývoje přípravků, které mají vynikající ekotoxikologický profil a do agrobiotechnologických preparátů.

 

Osobní zkušenost je taková, že lidé, kteří se dlouho pohybují v ochraně rostlin, přistupují k přípravkům na arobiotechnologickém základě spíše skepticky. A to se týká nejen pěstitelů, ale také drtivé většiny firemních pracovníků. Převládající nedůvěra je založena i na zcela racionálních důvodech. Prodejců „vodiček,“ jejichž funkčnost jste si spíše měli představit a domyslet, na trhu pár bylo. Proto nadšení v týmu naší společnosti po sdělení informace, že Sumi Agro vstoupilo do španělské rodinné agrobiotechnologické firmy Futureco, se rozhodně neblížilo k bodu varu.

Stále však platí pořekadlo: „Když dva dělají totéž…“ Španělé se v oboru biologických preparátů naprosto vymykají. Stojí za nimi dlouhodobý špičkový výzkum a vývoj, letité ověřování v praxi a ojedinělý přístup k výrobě. Důkazem je vloni uvedený stimulátor a odstraňovač následků stresu Kaishi. Základem Kaishi jsou aminokyseliny. Co ho naprosto odlišuje od podobných prostředků? Obsaženy jsou pouze L izomery aminokyselin. Jen ty jsou biologicky aktivní a tvoří se z nich bílkoviny. Zdrojem je rostlinná biomasa, ze které se aminokyseliny získávají totální enzymatickou hydrolýzou. Výsledkem je velice čistý, kdykoliv opakovatelný (nejsou rozdíly mezi šaržemi) preparát s naprosto jasným aminogramem. Kaishi obsahuje 17 volných L-aminokyselin, které jsou díky rostlinnému původu v ideálním poměru pro pěstované plodiny. To je jeden z důvodů, které stojí za vysokou účinností tohoto preparátu.

Nadmíru pozitivní výsledky testování z roku 2017 potvrdila série loňských pokusů. Navíc díky prvnímu roku prodeje jsme získali zpětnou vazbu od vás, pěstitelů. Zkušenosti s Kaishi byly výrazně pozitivní (pšenice, řepka, mák, cukrovka). Nejdůležitější však je, že aplikace Kaishi, případně jeho tankmixů s fungicidy, se neprojevila jen pocitově, ale i měřitelně (vyšší výnos).

Po roce ostrého nasazení můžeme konstatovat, že Kaishi skutečně pomáhá rostlinám startovat metabolické procesy v období, kdy prochází nebo poté, co prošly stresem (mráz, pesticidní zásah, nedostatek vody, sluneční úpal, zasolení/přehnojení (N) či napadení patogeny). Kaishi podporuje regeneraci a rychlý návrat do normálu.

Druhou oblastí bychom mohli charakterizovat jako pomoc při ukládání zásobních látek vytvořených asimilací. Stimulovat se vyplatí zejména olejniny (řepka, mák), ale pozitivní výsledky se dostavují i v obilninách. To dokládají pokusy z roku 2017 akreditované pokusné stanice Ditana s.r.o. V ozimé pšenici (odrůda Etana) bylo Kaishi testováno ve dvou variantách: A) 2 l/ha ve fázi sloupkování; B) 2 l/ha ve fázi sloupkování a 2 l/ha na praporcový list. Z pokusů vyplynulo, že zcela dostačující a ekonomicky nejefektivnější je varianta s jednou aplikací Kaishi v období sloupkování. Nárůst výnosu dosahoval necelých 7 %, což několikanásobně převýší investici do Kaishi i při nižším výnosu, než bylo dosaženo v pokusech.

Neméně významnou schopností je prokazatelně zvýšená účinnost fungicidů a podpora regulátorů růstu, insekticidů a kapalných hnojiv (neaplikovat s DAM 390). Pomáhá penetrovat účinným látkám do rostlin a u systémových podporuje jejich putování pletivy. Loňský rok ukázal vynikající synergii Kaishi s fungicidy. Je to patrné z pokusů, které byly provedeny v jarním ječmeni (odrůda Sebastian). Společná aplikace přinesla fantastický nárůst výnosu o 12 % v porovnání na kontrolu a o více jak 5 % v porovnání se sólo aplikací fungicidu. I zde tedy platí, že investice do stimulátoru Kaishi se bohatě vrátí.

Pozitivní přínos nejen pro obilniny, ale i pro olejniny, předurčuje Kaishi partnerství s excelentním Mospilanem (2 kg Mospilan 20 SP + 40 l Kaishi). Použití Mospilanu je zcela bezpečné a bezproblémové z hlediska legislativy i praxe (včely). Zvlášť v době květu řepky, asi nejčastější aplikací Mospilanu 20 SP (bejlomorka kapustová, krytonosec šešulový, 180 g/ha), je každý postřikovač pod drobnohledem okolí. Na bezpečnost a spolehlivost vsaďte i na jaře (krytonosec čtyřzubý, řepkový – 120 g/ha) nebo v době před květem (blýskáček řepkový – 100 g/ha).

Balíček Mospilan + Kaishi je tandem, který vám pomůže posunout hranice výnosu zase o kousek dál.

Aktuality