Aktuality

Preemergentní klasika do ozimé řepky

Podzimní období je kritické v utváření konkurenčních vztahů mezi vyvíjejícími se porosty řepky a dynamicky rostoucími plevely spodního patra. Začíná zpravidla růstovou fází 2-4 pravých listů řepky a je z hlediska herbicidního ošetření velmi důležité.

Podzimní období je kritické v utváření konkurenčních vztahů mezi vyvíjejícími se porosty řepky a dynamicky rostoucími plevely spodního patra. Začíná zpravidla růstovou fází 2-4 pravých listů řepky a je z hlediska herbicidního ošetření velmi důležité.

 

Preemergentními herbicidy, které se vyznačují svým dlouhodobým reziduálním půdním účinkem, jsme schopni zamezit širokému spektru plevelů konkurovat řepce již od úplného počátku vegetace. Předchozí sezóny, kdy panovalo po založení řepek v mnoha oblastech spíše sušší počasí, dokonale prověřilo schopnosti PRE herbicidů. Ukazuje se, že jejich aplikace i v těchto podmínkách vychází, je nejen ekonomická, ale i spolehlivá.

Potlačení vývoje plevelů a jejich konkurenceschopnosti v kvalitně založených porostech řepky ozimé je zcela klíčové. Rychlý vývoj brukvovitých plevelů, hluchavek, rozrazilů a ptačince prostředního dokáže napáchat v tomto období nevratné škody. Společnost Sumi Agro pro tento primární herbicidní zásah tradičně nabízí dvě již osvědčená řešení. Ta jsou na trhu k dispozici jako dva cenově zvýhodněné balíčky.

BANTUX PACK (Bantux 15 l + Gamit 36 CS 2 l)

Tento cenově zvýhodněný balíček je určen pro komplexní herbicidní ošetření plochy 10 hektarů řepky ozimé. Přípravek Bantux v dávce 1,5 l/ha zajišťuje účinnost proti širokému spektru jednoděložných i dvouděložných plevelů, které odumírají v průběhu vzcházení. Spolehlivé účinnosti se dosáhne při dostatečné půdní vlhkosti, ale jak bylo popsáno výše, účinná látka si dokáže na vodu počkat. Rozšíření spektra a zvýšení účinku proti jednomu z nejvýznamnějších plevelů řepky svízeli přítule, je zajištěno kombinací s přípravkem Gamit 36 CS v dávce 0,2 l/ha.

COLZAMID PACK (Colzamid 20 l + Gamit 36 CS 2 l)

Velmi podobné spektrum účinnosti proti jednoděložným a dvouděložným plevelům má přípravek Colzamid v dávce 2,0 l/ha. Jeho účinek je zajištěn opět přes půdu a je možno ho použít na produkčních plochách, které jsou v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemních vod. Jeho spolehlivá účinnost je taktéž zapříčiněna dostatečnou půdní vlhkostí, která se v suchém období dostaví po následných srážkách. V kombinaci s přípravkem Gamit 36 CS v dávce 0,2 l/ha je jeho účinek stejně jako u Bantuxu rozšířen.

Všechny herbicidy v balíčcích jsou k řepce selektivní. Ošetření musí být provedeno do 3 dnů po zasetí. Vzhledem k tomu, že se jedná o půdní herbicidy, předpokladem vysoké účinnosti je kvalitní zpracování půdy. Pro zabránění promývání herbicidů do spodních vrstev půdy – zvláště Gamitu, jehož účinná látka je poměrně pohyblivá – a zlepšení herbicidní účinnosti v suchých podmínkách, je doporučeno použití s půdním smáčedlem Backrow. To zlepšuje vlastnosti aplikační kapaliny, zabezpečuje rovnoměrné pokrytí půdy, zvyšuje absorpci účinné látky půdními částicemi a tím zabezpečuje maximální biologickou účinnost herbicidu s reziduálním účinkem.

Rychlým vývojem v podzimním období se vyznačuje také výdrol obilnin. Pro jeho účinnou kontrolu je vhodné postemergentní ošetření porostů řepky selektivním herbicidem určeným pro hubení jednoletých i vytrvalých jednoděložných plevelů a výdrolu obilnin ve fázi 2 listů až jeho odnožování přípravkem Rango Super v dávce 0,7 – 1,0 l/ha. Jedná se o jeden z nejrychleji působících graminicidů, který je možno kombinovat s regulačními fungicidy, listovou výživou, insekticidy nebo s POST herbicidy.

Aktuality