Aktuality

Přípravky pro ošetření cukrové řepy

Vážení pěstitelé cukrovky, Také v tomto roce bychom Vám rádi připomněli naše přípravky do cukrovky a informovali Vás o rozšíření registrace přípravku Yamato do cukrovky. YAMATO Yamato je kombinací dvou fungicidních látek – thiofanát-methylu a a tetrakonazolu. Thiofanát-methyl je látka ze slupiny benzimidazolů. Vyznačuje se velice rychlým systémovým působením. Tento rychlý účinek na cerkosporu je […]

Vážení pěstitelé cukrovky,

Také v tomto roce bychom Vám rádi připomněli naše přípravky do cukrovky a informovali Vás o rozšíření registrace přípravku Yamato do cukrovky.

YAMATO

Yamato je kombinací dvou fungicidních látek – thiofanát-methylu a a tetrakonazolu. Thiofanát-methyl je látka ze slupiny benzimidazolů. Vyznačuje se velice rychlým systémovým působením. Tento rychlý účinek na cerkosporu je praxí velmi oceňován. Thiofanát-methyl brání vzniku rezistentní kmenů cerkospory. Z toho důvodu se v posledních letech kombinuje i s přípravky určených do T1, které samy o sobě už kombinované jsou. V boji s rezistentními kmeny cerkospory je thiofanát velkou pomocí do budoucna.
Druhou účinnou látkou je tetrakonazol, což je širokospektrální systémový azol, s preventivním a silným kurativním účinkem. Ve skupině azolů vyniká především vyvážeností, pokud jde o rozpustnost v tucích a ve vodě. Tato vlastnost hraje klíčovou roli v příjmu a rozvodu účinné látky v rostlině. Schopnost rozpouštět se v tucích je důležitá při průniku kutikulou do rostliny, rozpustnost ve vodě napomáhá rychlému a dokonalému rozvedení cévními svazky. Tetrakonazol se nehromadí na jednom místě a snadno se rozptyluje i translaminárně.
O tom, jak vhodně se tyto látky doplňují v ochraně cukrovky, svědčí i to, že pěstitelská praxe tyto látky už často kombinovala v předchozích letech, především jako druhý fungicid.
Výhodou Yamata oproti tankmixům je obsah rozpouštědel a komponent usnadňujících vzájemnou kompatibilitu účinných látek a zároveň dokonalé rozmíchání. Jedním z hlavních přínosů je ovšem to, že při aplikaci Yamata dostává obsluha do rukou komplexní přípravek a odpadá tím míchání na poli u postřikovače, což je v praxi nejčastější prostor pro chybu – ať nedodržením dávek jednotlivých přípravků, tak jejich záměnou.

A v neposlední řadě je velký přínos Yamata v ekonomice, protože hektarová cena ošetření se jeví jako velice atraktivní, v plné dávce za 855 Kč/ha.

Dávkování: 1, 25 – 1, 5 l/ha

 

TOPSIN M 500 SC – CERKOSPORU NEMINEM

Je fungicidní přípravek určený k ochraně cukrovky a řepy krmné proti cerkosporióze.
Přípravek se vyznačuje dlouhodobým reziduálním účinkem, má pozitivní vliv na celkový zdravotní stav porostu a výnosovou úroveň. Přípravek vykazuje částečnou vedlejší účinnost proti padlí řepnému v cukrovce a krmné řepě. Topsin M 500 SC vyniká STOP efektem na cerkosporiózu.

Dávkování: 0, 6 – 0, 7 l/ha, dle signalizace výskytu, max. 1x

 

MARKATE 50

S Markate dřepčíkům to nandáte

Je insekticid na bázi syntetického pyretroidu ve formě emulgovatelného koncentrátu (EC) k hubení dřepčíků v cukrovce. Přípravek Markate 50 je pyrethroidní nesystemický insekticid. Působí jako kontaktní a požerový jed s knock-down efektem a relativně dlouhodobým reziduálním a repelentním účinkem. Vyznačuje se okamžitým účinkem, širokou registrací a nízkou aplikační dávkou.

Dávkování: 0,15 l/ha, od začátku výskytu, max. 2 x za vegetační sezónu plodiny.

 

Aktuality