Insekticidy

MIMIC

kladivo na zavíječe
Insekticid, který přináší regulaci vývoje hmyzu řádu Lepidoptera. Působí jako kontaktní larvicid ve všech larválních stadiích a částečně jako ovicid.
Bezpečnost - jedinečná selektivita
Vysoká účinnost i za vyšší teploty
Dlouhodobá ochrana

Účinná látka přípravku Mimic (tebufenozid) je regulátor růstu. Je antagonistem steroidního hormonu ekdyson, který iniciuje svlékací proces larev (spouští proteosyntézu epidermis). Tebufenozid se naváže na místo ekdysonu a zamezí tak úspěšnému dokončení metamorfózy.

Mimic na ošetřeném povrchu rostlin vytvoří insekticidní film, ulpí na povrchovém meristému a voskové vrstvě. Reziduální působení je minimálně 21 dní.

Přípravek Mimic působí jako kontaktní larvicid ve všech larválních stadiích a částečně jako ovicid na čerstvě nakladená vajíčka na ošetřenou plochu rostlinných pletiv. Po požeru ošetřených rostlin larvy do 24 hodin přestávají přijímat potravu a hynou.

Při aplikaci je nezbytné důkladné pokrytí rostlin postřikovou jíchou, přípravek nemá systémové působení.

Spektrum účinku: zavíječ kukuřičný, obaleč jablečný, makadlovka, zavíječ zimostrázový, housenky motýlů, černopáska bavlníková

Dokumenty

Insekticidy