Insekticidy

NISSORUN 10 WP

opravdový ovicid
Selektivní kontaktní akaricid určený k hubení svilušek ve chmelu, révě vinné, okrasných rostlinách, okrasných dřevinách a mnoha dalších plodinách.
Jediný skutečně účinný ovicid
Silný translaminární účinek
Nejdelší reziduální účinnost

Nissorun 10 WP je kontaktní akaricid, který se vyznačuje dlouhodobým specifickým účinkem na vajíčka, larvy a nymfy svilušek. Na dospělce působí nepřímo, nehubí je, ale sterilizuje. Zasažené svilušky kladou sterilní vajíčka, ze kterých se již nelíhne další generace.

Nissorun 10 WP se vyznačuje silným translaminárním účinkem, tzn. proniká velice rychle listy a hubí uvedená vývojová stadia škůdce na horních i spodních stranách listů.

Nissorun 10 WP má dlouhodobý účinek v porostu, a to až 50-70 dnů. Po tuto dobu dokáže udržet výskyt svilušky pod ekonomickým prahem škodlivosti.

Přípravek nehubí dravé roztoče Phytoseidae, je proto velmi vhodný k použití v systému integrované ochrany rostlin.

Jabloň, hrušeň:
Nejefektivnější je ošetření na začátku líhnutí larev svilušky. Přípravek lze použít s dravým roztočem Typhlodromus pyri – populace Chelčice.

Vinná réva:
Nejefektivnější je ošetření na začátku líhnutí larev ze zimních vajíček. Přípravek lze použít s dravým roztočem Typhlodromus pyri – populace Mikulov.

Chmel otáčivý:
Doporučen pro první ošetření chmele při prvním výskytu svilušky na spodních chmelových listech, což je obvykle od konce května do poloviny června.

Dokumenty

Insekticidy