Insekticidy

MOSPILAN 20 SP

bezpečný, spolehlivý, účinný
Bezpečný a spolehlivý originální neonikotinoidní insekticid k hubení širokého spektra škůdců v mnoha zemědělských a kulturních plodinách.
Naprosto bezpečný pro včely
Účinkuje také na vývojová stádia škůdců
Zajistí dlouhodobou ochranu porostu

Mospilan 20 SP s účinnou látkou Acetamiprid je systémově účinný selektivní insekticid ze skupiny neonikotinoidů. Působí systémově a translaminárně, jako kontaktní a žaludeční jed již ve velmi nízkých dávkách. Účinek v porostu postupně nabíhá. Mospilan 20 SP vykazuje dlouhodobý reziduální účinek proti všem vývojovým stadiím škůdců.

Nespornou výhodou Mospilanu 20 SP je nejen jeho bezpečnost a spolehlivost, ale také neustále se rozšiřující registrace.

Řepka olejka:
Maximálně je možné použít tři aplikace v průběhu vegetace. Dávku v rámci uvedeného rozpětí volíme podle intenzity předpokládaného výskytu.
Aplikace proti krytonosci řepkovému a krytonosci čtyřzubému se provádí zpravidla v průběhu měsíce března až dubna podle signalizace. Maximálně 1 aplikace.
Aplikace proti blýskáčku řepkovému se provádí podle signalizace v době prodlužovacího růstu až do začátku květu. Hlavní směr ochrany orientovat do období prvních dorostlých poupat na okrajích vrcholového květenství. Vyšší dávka (0,1 kg/ha), která má delší reziduální působení, se použije v případě silnějšího výskytu škůdce. Maximálně 1 aplikace.
Aplikace proti bejlomorce kapustové a krytonosci šešulovému se provádí v době plného kvetení porostů řepky olejky. V případě silnějšího výskytu šešulových škůdců nebo na počátku jejich výskytu k dosažení delší reziduální účinnosti se použije vyšší dávka z uvedeného rozmezí. Maximálně 1 aplikace.

Brambory:
Termín aplikace je kdykoliv mezi I. až III. larválním stadiem mandelinky dle výskytu/signalizace. Doporučená dávka vody je 400–600 l/ha .

Jádroviny:
Termín aplikace proti mšicím se řídí nástupem jejich škodlivého výskytu. V případě obaleče jablečného je termín aplikace dán signalizací.

Chmel:
Doporučený termín aplikace podle signalizace v závěru vegetativní růstové fáze, tj . od 2. dekády června do konce července.

Okrasné rostliny:
Termín aplikace v případě škodlivého výskytu. Doporučená dávka vody je 200–600 l/ha.

Paprika, rajče, okurka:
Termín aplikace v případě škodlivého výskytu. Doporučená dávka vody je 200–600 l/ha. Maximálně 2 aplikace

Aplikace přípravku nemá žádná omezení pro pěstování následných, náhradních, sousedních a jiných necílových plodin.

Spektrum účinnosti:
krytonosec řepkový, krytonosec čtyřzubý, blýskáček řepkový, bejlomorka kapustová, krytonosec šešulový, zápředníček polní, bejlomorka maková, potemník písečný, klopušky, třásněnky, štítenka zhoubná, zobonosky, květopas peckový, vrtule třešňová, bejlomorka ostružiníková, nosatčíci rodu Apion, křísi, makadlovka řepná, vrtule ořechová, mšice, babočka bodláková – housenky

Dokumenty

Insekticidy