Insekticidy

SUMI ALPHA 5EW

tak trochu jiný pyrethroid
Sumi-Alpha 5EW je insekticid k hubení žravých a savých škůdců v řepce olejce a obilninách. Jedná se o pyrethroid se specifickými a unikátními vlastnostmi.
Překvapivě dlouhá doba účinnosti
Částečné vstřebávání do pletiva rostlin
Bezpečný pro včely a bez omezení

Sumi-Alpha 5EW je insekticid ze skupiny pyrethroidů (IRAC skupina 3A, modulátory sodíkových kanálů) obsahující účinnou látku esfenvalerát. Nástup účinku je velice rychlý.

Sumi Alpha 5EW je v rostlinách nesystémový insekticid s částečně translaminárním účinkem, tzn. že se vstřebává do rostlinných pletiv. To společně s její fotostabilitou a nesnadnou rozpustností ve vodě zajišťuje dlouhodobý účinek – u pyrethroidů zcela neobvyklých 14-28 dnů po aplikaci.

Sumi Alpha 5EW působí jako žaludeční jed proti savým a žravým škůdcům. Působí na všechna vývojová stádia hmyzu.

Při TM s listovými hnojivy na bázi bóru, nejčastěji se jedná o jarní aplikace do řepky olejky, je třeba upravit pH postřikové jíchy (okyselení např. kyselinou citronovou). Bez okyselení postřikové jíchy dochází se standardními hnojivy s bórem k vyvločkování přípravku!

Dokumenty

Insekticidy