Aktuality

Protiostar

Silný systémový fungicid pro úspěšné řešení klíčových chorob v obilninách a řepce olejce.

Novinka Protiostar patří mezi systémové fungicidy na ochranu obilnin a řepky olejky. Obsahuje  nejsilnější azol na trhu (prothioconazole), který je plně systémový s kurativními a dlouhodobě preventivními účinky na širokou škálu patogenů v pšenici, ječmeni, žitu, tritikale a řepce.

Po aplikaci se rychle vstřebává a váže v pletivu rostlin. 30 minut od postřiku nehrozí snížení účinku vlivem dešťových srážek. V listech plodin se Protiostar dokáže rozprostřít rovnoměrně po celé listové čepeli a nehromadí se pouze v jejich špičkách tak, jako tomu je u většiny jiných azolů. Nedochází tedy k „popálení“ špiček.

Protiostar kromě fungicidního působení pomáhá zabránit vzniku různých fyziologických poškození rostlin abiotickými vlivy jako je sluneční úpal, apod. Významný kurativní efekt Protiostaru zabezpečí likvidaci již se rozvíjejících houbových patogenů v rostlinách. Zásah proti patogenům je tedy úspěšný i po nástupu a rozvoji infekce. Pozitivní vliv aplikace na výnos se projevuje i při velmi nízkém tlaku patogenů.

Doménou Protiostaru jsou choroby pat stébel, pravý stéblolam, braničnatky pšeničná i plevová, rez ječná, hnědá skvrnitost ječmene, padlí travní a samozřejmě fuzariózy klasů.

Další výhodou je absence omezení v pásmech ochrany povrchových i podzemních vod.

Aktuality