Aktuality

RAIKIRI – spolehlivý bojovník proti plevelům v kukuřici

Kukuřice je v raných vývojových fázích velice citlivá na zaplevelení a včasná aplikace herbicidu je jedním z nejdůležitějších zásahů. Obecně nelze říct, která z možností ochrany je ta nejlepší. V suchých letech však získává postemergentní řešení náskok.

Kukuřice je v raných vývojových fázích velice citlivá na zaplevelení a včasná aplikace herbicidu je jedním z nejdůležitějších zásahů. Obecně nelze říct, která z možností ochrany je ta nejlepší. V suchých letech však získává postemergentní řešení náskok.

 

Každá možnost ochrany kukuřice má své klady i úskalí. Musíme se přizpůsobovat danému ročníku, lokalitě, vláhovým podmínkám, ale i technickým nebo personálním možnostem jednotlivého zemědělského podniku.  Už v loňském roce díky suchému jaru docházelo k snížené účinnosti PRE aplikací. Takové porosty bylo nutné následně opravovat, což znamená zvýšené náklady jak finanční, tak časové. Letošní průběh jara se zatím vyvíjí podobně, a proto se logicky většina pěstitelů rozhodla pro cPost nebo postemergentní aplikaci.

Společnost Sumi Agro i v letošním roce nabízí ve svém portfoliu herbicid Raikiri. Byl pojmenován po meči samuraje Tachibana Dōsetsu, který žil v 16. století a proslavil se svou chytrostí, oddaností a odvahou v 37 velkých bitvách. V té poslední, ve věku 72 let, padl. Raikiri obsahuje účinnou látku mesotrione, která patří do skupiny triketonů. Je rostlinou přijímána přes listy i kořeny a šíří se akropetálně i bazipetálně. Optimální termín pro sólo aplikaci je doba, kdy má kukuřice 2-3  pravé listy. To mají plevele zpravidla ideální 2-4 pravé listy. Pokrývá široké spektrum plevelů. Spolehlivě si poradí s dvouděložnými plevely jako jsou heřmánky, merlíky, laskavce, lebedy, hluchavky, rdesna, ptačinec žabinec, violky, mléč a celou řadou dalších. Vykazuje navíc i výbornou účinnost na stále se rozšiřující invazivní plevele, obzvlášť durmany nebo mračňák Theoprastův. Tento výčet dvouděložných plevelů doplňuje ještě registrovaná účinnost proti ježatce kuří noze. Spolehlivě ji hubí do stádia 3. listu. Při pozdější aplikaci v době jejího odnožování a počátku sloupkování však už nepřinese požadovaný efekt, proto je potřeba ji ošetřit včas. Pro samostatnou aplikaci doporučujeme plnou registrovanou dávku 1,5 l/ha.

Raikiri se nabízí i do možností v tank mixech s dalšími herbicidy, jako je kombinace s půdním herbicidem pro zajištění dostatečné ochrany před následně vzcházejícími plevely. Zde můžeme dávku snížit, vždyť dvouděložné plevele spolehlivě hubí již od 0,75 l/ha. Limitujícím plevelem pro dávku aplikace je ježatka kuří noha. Pokud se v porostu vyskytne, je potřeba zvolit plnou dávku.

Druhou možností a vzhledem k dosavadnímu průběhu počasí i pravděpodobnější variantou, je aplikace v pozdnější fázi vegetace. Bývá často využívána hlavně v teplejších oblastech nebo v oblastech, kde bývá nedostatek srážek v době vzcházení kukuřice. Zde tudíž nemá význam PRE aplikace s půdně působícími přípravky, které mají výrazně nižší účinnost. V této situaci je vhodnější odplevelení posunout, zvláště pokud je hlavním problémem ježatka a další trávovité plevele. Stává se také, že z různých důvodů PRE nebo cPost aplikaci nestihneme. Jako spolehlivé řešení můžeme doporučit kombinaci přípravku Raikiri 1 l/ha + Nishin 4 SC 1 l/ha. Docílíte likvidaci jak dvouděložných plevelů, tak zničíte již často odnožující ježatku, popřípadě další trávovité plevele (prosa, oves hluchý a další).

O působení přípravku Raikiri se můžete přesvedčit již po 5-7 dnech po aplikaci. Příznaky u zasažených plevelů jsou nezaměnitelné zbělení listů a nekrózy vrcholových pletiv. Příznivou skutečností je i klasifikace přípravku z pohledu omezení. Jeho použití je bez omezení v OP II. stupně povrchových a podzemních vod. Navíc Raikiri je ke kukuřici vysoce tolerantní. Bez obav ho můžete aplikovat až do stadia osmi listů kukuřice.

Aktuality