Aktuality

Šestý smysl pro vaši řepku

Uvedení zcela nové účinné látky je v ochraně rostlin čím dál tím větším svátkem. Vývojové a registrační martýrium se však originálnímu japonskému strobilurinu (mandestrobin) podařilo. S přípravkem Intuity se budeme setkávat v řepce.

Uvedení zcela nové účinné látky je v ochraně rostlin čím dál tím větším svátkem. Vývojové a registrační martýrium (rozuměj deprimující trmácení) nezvládnou všechny substance, které se zrodí v laboratořích. Originálnímu japonskému strobilurinu od společnosti Sumitomo Chemical Co. se to však podařilo.

 

Od roku 2004 probíhal ve výzkumných centrech a na pokusných polích Sumitomo Chemical Co. vývoj fungicidu s účinnou látkou mandestrobin. Jedná se o molekulu ze zcela nové skupiny strobilurinů. Výzkum a registrační proces Japonci úspěšně završili v roce 2016, kdy se v zemi vycházejícího slunce začal prodávat fungicid Sclea flowable (pro ošetření ovoce a zeleniny). Nyní se prostřednictvím firmy Sumi Agro Czech dostává novinka pod názvem Intuity také do našich končin.

Fungicidní záběr přípravku Intuity je skutečně široký. Působí na houby z kmenu Ascomycota (hlízenka obecná, moniliózy, strupovitost, černá skvrnitost), Basidiomycota (kořenomorka bramborová), Oomycota (plíseň zelná, Pythium) a houby nedokonalé (černé skvrnitosti, černě, plíseň šedá, antraknózy, skvrničnatka, braničnatky). Tyto schopnosti předurčují Intuity velkou roli v ochraně rostlin. Pro začátek se s ním budeme setkávat v řepce olejce, kde má registraci proti hlízence obecné.

Vedle ohromného záběru proti houbovým patogenům vyniká Intuity dalšími přednostmi. Na patogeny působí preventivně, ale vykazuje také velmi dobrý kurativní účinek. Dokáže ochránit porost i krátce po nástupu infekce. Do rostliny se rychle vstřebává a po malé době od aplikace vyniká odolností vůči smyvu deštěm (hodina po postřiku). Účinná látka je rozváděna translaminárně a lokálně systémově. Díky translaminárnímu pohybu Intuity proniká pletivy rostliny i na neošetřené spodní strany listů. Tam ji pak plnohodnotně ochraňuje před patogeny. Lokálně systémové rozvádění znamená schopnost Intuity „téct“ cévními svazky do postřikem nezasažených částí listu.Typické pro strobiluriny je jejich dlouhodobé působení. Intuity pracuje na povrchu i uvnitř rostliny v ideálních podmínkách po dobu až šesti týdnů. Kromě fungicidního působení mandestrobin pozitivně ovlivňuje fyziologii rostlin, což se projevuje schopností asimilačního aparátu fungovat na plný výkon po delší dobu (nejedná se o prodloužení vegetace). To přináší větší tvorbu asimilátů a tím vyšší výnos.

Intuity zabraňuje rozvoji hlízenky obecné v průběhu jejího celého vývojového cyklu. Působí proti klíčení askospor, rozvoji mycelia v pletivu rostliny, tvorbě sklerocií a následně růstu apothecií. Nový fungicid Intuity používejte od začátku květu do období plného květu. Jako nejvhodnějšíse ukazuje využít kombinaci Intuity s účinnou látkou tebuconazol (0,6 l/ha Intuity + 200 g/ha tebuconazole). Touto kombinací posílíte kurativní účinek.

U špičkových pěstitelů řepky se stále častěji setkáváme s dvojím fungicidním ošetřením. Intuity se do tohoto systému velmi dobře hodí. Vhodný sled může být postřik Intuity na začátku květu a následně při dokvétání aplikovat Yamato (1,5 l/ha). Získáte tak špičkovou a skutečně dlouhatánskou ochranu nejen před hlízenkou obecnou, ale i před strašákem řepkových polí plísní zelnou na šešulích.

Intuity je zárukou dlouhodobé a kvalitní ochrany řepky ozimé před houbovými patogeny.

Aktuality