Aktuality

Soleil – jednoduše, kvalitně a levně

Fungicid Soleil účinkuje na všechny důležité choroby pšenice. Od braničnatek po rzi a růžovění klasů. V suchých a teplých letech je klíčová kontrola rzí, kterým tyto podmínky vyhovují.

Letošní průběh počasí je pro rostlinnou výrobu nepříznivý. S nedostatkem vody jsme se v posledních letech setkávali pravidelně, letos však sucho přišlo zase o trochu dříve. Jak moc se vyplatí investovat do ochrany porostů?

Pravdou je, že zájem bude a spíše se prodá kvalitní zboží. I přes vláhový deficit vypadá většina porostů dobře založených ozimých pšenic zatím slušně. Určitě se vyplatí zařídit, aby rostliny nemusely bojovat s patogeny. Stačí, že se musí poprat s nedostatkem srážek. Vhodné fungicidní řešení po stránce cenové, ale i funkční, představuje širokospektrální dvousložkový Soleil.

Fungicid Soleil účinkuje na všechny důležité choroby pšenice. Od braničnatek po rzi a růžovění klasů. V suchých a teplých letech je klíčová kontrola rzí, kterým tyto podmínky vyhovují. Jejich rozvoj v porostu je agresivní. Během několika dnů dokáží zasadit asimilačnímu aparátu, zvláště pak praporcovému listu, nemilosrdnou ránu. Při nezvládnuté ochraně rzi dramaticky snižují výnos a kvalitu, protože zrna se špatně nalévají. Soleil nejen v pokusech prokázal, že na rzi vykazuje silný stop efekt a kurativní působení. Jednoduše dokáže zachránit porost, když ošetřujeme už po napadení a při prvních příznacích.

V posledních letech dochází díky suchému průběhu počasí v období kvetení až dozrávání obilnin k nižšímu napadení klasu fusariozami. Přesné pokusy s aplikací fungicidu ve fázi kvetení porostu pšenice přesto dokládají pozitiva ošetření v tomto termínu. Do loňského pokusu zaměřeného na zjištění efektu fungicidního ošetření klasu, tedy aplikace ve fázi kvetení, zařadila Ing. Alena Bezdíčková, PhD. Soleil. Testování probíhalo na odrůdě pšenice ozimé Tobak a byla zvolena plná registrovaná dávka 1,2 l/ha.

Vzhledem k průběhu počasí byl výskyt fusárií na kontrole pouze 3,5 %, i když byl pokus dva dny před aplikací fungicidu cíleně inokulován. Přesto poskytl tento pokus výsledek, který je průkazný, a to nejen z hlediska pokusnického, ale hlavně z hlediska praktického použití. Neošetřená kontrola byla totiž napadena rzí pšeničnou z 56 % (hodnoceno napadení praporcového listu). Varianta ošetřená Soleilem byla rzí poškozena pouze v rozsahu 0,4 % listové plochy. Jinými slovy účinnost Soleilu proti rzi pšeničné dosáhla 99,6 %, a to i při zmíněném velmi vysokém napadení porostu.

Špičkovou účinnost Soleilu proti rzím připisujeme zejména obsaženému bromuconazolu. Jeho velkou předností je dlouhodobost účinku po aplikaci, která je v rámci registrovaných azolů určitě nadstandardní. Zkušenosti ze zahraničí dokládají také jeho účinnost proti chorobám pat stébel (je používán v T1 aplikacích). Pro všechny, kteří myslí na střídání účinných látek i v rámci používaných azolů, bude pozitivem, že bromukonazol je vskutku originálem a v žádném jiném přípravku obsažený není. Díky doplnění o osvědčený tebukonazol je přípravek Soleil spolehlivý při ochraně porostů proti braničnatce pšeničné, rzi pšeničné, rzi plevové, padlí travnímu a fusariozám klasu.

Z uvedeného výčtu kontrolovaných chorob vyplývá, že Soleil může svoje služby nabídnout i v případě, že hledáte přípravek se širokým záběrem dlouhodobého účinku pro jeden fungicidní zásah. Pokud budeme řešit jeho zařazení do sledu fungicidních ošetření pšenice, je ideální místo pro aplikaci Soleilu v období květu, kdy spolehlivě ochrání klas proti fusariozám i rzem.

Aktuality