Aktuality

Spolehlivý jarní zásah

Vyřešit v pšenici na jaře spolehlivě chundelku metlici, sveřepy a celou řadu dvouděložných plevelů a silně zasáhnout pýr plazivý umí herbicid Apyros.

Vyřešit v pšenici na jaře spolehlivě chundelku metlici, sveřepy a celou řadu dvouděložných plevelů a silně zasáhnout pýr plazivý umí herbicid Apyros. Tam, kde se nestačila provést podzimní ochrana proti plevelům, může se stát Apyros vaším velmi schopným pomocníkem.

Herbicid obsahující účinnou látku sulfosulfuron najde svoje využití hned v několika oblastech jarního odplevelení porostů ozimé i jarní pšenice. Už jeho poloviční dávka 13 g/ha je spolehlivým řešením v případě nutnosti likvidace chundelky metlice. Proti chundelce je ideální zasáhnout dříve, než vytvoří první kolénko. Praxe však ukázala, že i pozdější zásah je více než uspokojivý. Pokud budeme chtít rozšířit a posílit účinnost na dvouděložné plevele (např. hluchavky, chrpu modrou, lociku kompasovou, mák, merlíky, rorazily, úhorník, violky, zemědým lékařský, pcháč oset, svlačec rolní), můžeme to udělat velmi snadno. Použít Apyros v dávce 13 g/ha v TM s dvousložkovým herbicidem Arrat v množství 0,2 kg/ha. Oba přípravky se účinkem skvěle doplňují a řeší tak kompletní spektrum dvouděložných a jednoděložných plevelů včetně vytrvalých.

V případě postřiku samotným Apyrosem bychom měli mít na paměti jedno základní pravidlo. Při sólo aplikaci je vždy nutný přídavek smáčedla (např. Toil, 0,5% koncentrace). To je možné vynechat pouze v případě, když odplevelovací zásah Apyrosu spojujeme s přihnojením kapalným hnojivem DAM 390. DAM pomůže pesticidu proniknout skrz kutikulu rostlin a smáčedlo spolehlivě nahradí.

V plné dávce 26 g/ha je Apyros neúprosným bojovníkem i s obtížně vyhubitelnými plevely. Dokáže například „vyčistit“ porost od pýru plazivého. Pro nejlepší výsledky v boji s pýrem je důležité zasáhnout plevel v ideální době. Ta nastává hned po obnovení vegetace, kdy je pýr ve stadiu 3-4 listů. Zároveň tímto ošetřením docílíme spolehlivého zásahu proti vyskytujícím se heřmánkům, svízeli přítule a ptačinci. Pěstitelům, kteří produkují pšenici pro osivářské využití, přináší použití Apyrosu mimo uvedenou herbicidní účinnost i účinný nástroj podporující čistotu osiva. Apyrosem lze vyčistit porost pšenice od případného nežádoucího výskytu příměsí rostlin ječmene. Ječmen zpravidla po zásahu neodumře zcela, ale Apyros mu nedovolí přejít do generativního stádia a vytvořit obilky.

Význam Apyrosu v posledních letech stoupá na pozemcích s výskytem agresivních sveřepů, jejichž pole působnosti se nebývale rychle rozšiřuje napříč republikou. Obilky sveřepů klíčí už na podzim po krátké dormanci velmi rychle z povrchu půdy. Herbicidně je možné proti nim zasáhnout hned v tomto období, nicméně během podzimu sveřepy velmi dobře regenerují a na jaře bývá často nutno zásah opakovat. Celá řada pokusů, které byly prováděny napříč Evropou potvrdily, že Apyros použitý v plné dávce 26 g/ha umí tento stále se rozšiřující plevel výrazně eliminovat. Aplikaci doporučujeme ihned po obnovení vegetace, jakmile teploty vystoupí alespoň na 10°C. Už tak dobrou účinnost na sveřepy a výdrol ječmene v pšenici můžete znásobit poměrně jednoduchým způsobem. Stačí rozdělit dávku Apyrosu na dva zásahy po 13 g/ha s rozestupem 7-10 dnů. Vzhledem k možnosti kombinovat herbicid s hnojivem DAM nebo fungicidy, listovou výživou, regulátory či jinými herbicidy, nebudete muset provádět pojezd navíc.

Pokud potřebujete ošetřovat ozimou pšenici a řešit široké spektrum plevelů včetně sveřepů a výdrolu ječmene, máte v rukách osvědčeného partnera jménem Apyros.

Aktuality