Aktuality

Úspěch budujeme odspodu

Regulace růstu obilnin patří mezi základní opatření, které zamezuje polehání porostů. To bývá často limitujícím faktorem vysokého výnosu jednotlivých odrůd a jejich kvalitativních parametrů.

Regulace růstu ozimých obilnin v jarním období patří mezi základní opatření, které zamezuje polehání porostů. To bývá často limitujícím faktorem vysokého výnosu jednotlivých odrůd a jejich kvalitativních parametrů. Významný vliv na polehání má však především napadení houbovými chorobami, jako je pravý stéblolam a fuzariózy.

Vhodně zvoleným opatřením je aplikace regulátoru společně s fungicidem, kterou zajistíme předpoklady pro bezproblémovou sklizeň bez nadbytečných nákladů a díky němuž dosáhneme kvalitní produkce. Již tradičně přicházíme s doporučením pro jarní regulační zásah ozimích obilnin, které se v minulých letech dobře osvědčilo. Jak již bylo zmíněno, polehání porostů ozimých obilnin ovlivňuje více faktorů. Pomineme-li vliv habitu jednotlivých odrůd, vliv termínu setí, úrovně výživy či zpracování půdy, jejíž struktura má zásadní význam na schopnost rostliny vytvořit kvalitní kořenový systém, má zcela rozhodující vliv působení fytopatogenních hub.

Regulaci růstu na zvýšení odolnosti proti polehání na počátku sloupkování ozimé obilniny (BBCH 30 – 32), je proto vhodné učinit v TM s fungicidem, který dokáže výborně ozdravit porost. Takovým spojením je aplikace regulátoru Lomis s fungicidem Topsin M 500 SC.

Regulátor Lomis obsahuje účinné látky mepikvát a prohexadion, které blokují syntézu rostlinného hormonu giberelinu. Ten vzniká v mladých listech a vzrostných vrcholech, kořenech a klíčících semenech rostlin a je zodpovědný za stimulaci mitózy a růst internodií. Blokováním účinku giberelinu na počátku sloupkování rostlinu zkracujeme, posilujeme stěnu stébel a podporujeme správný vývoj kořenového systému. Rostlina díky aplikaci Lomisu ve fázi BBCH 30 – 32 v dávce 0,6-0,8 l/ha vytvoří silnou bázi a mohutný kořenový systém, který rostlinu ochrání před nižší přístupností vody v půdě v období sucha. Regulační efekt přípravku Lomis není závislý na intezitě slunečního záření a účinně ovlivňuje růst rostlin i za nižších teplot již od 5˚C. Také je možné bezpečně použít regulátor Lomis v pozdějších fázích ke konci sloupkování před BBCH 39, čímž docílíme výraznějšího zkrácení posledních internodií.

Vliv na nežádoucí polehnutí rostlin má mimo jiné druh předplodiny, jejíž rostlinné zbytky z předchozí sklizně jsou zdrojem fytopatogenních hub, především pravého stéblolamu, kořenomorky a fuzárií. Ty negativně ovlivňují zdravotní stav porostu a oslabují stabilitu jednotlivých rostlin. Neopomenutelným faktorem určujícím správný a bezpečný účinek regulátoru je právě dobrý zdravotní stav rostlin. Z tohoto důvodu je na počátku sloupkování obilniny (BBCH 30 – 32) společně s regulátorem růstu vhodná aplikace fungicidu Topsin M 500 SC. Ten je systémově působícím fungicidem s kurativní a protektivní účinností. Thiofanát – methyl po přijmutí rostlinou má schopnost pohybovat se hluboko do rostlinných pletiv a umí směřovat i bazipetálně, tj. do kořenů. Kromě účinku proti původcům chorob pat stébel, pravému stéblolamu a fusáriím můžeme hovořit i o částečném řešení kořenomorky. Topsin funguje dlouhodobě a má pozitivní vliv na celkový zdravotní stav porostu a jeho výnosovou úroveň. V případě napadení listovými chorobami je možné doplnit Topsin novinkou Impulse Gold (0,5 l/ha + 0,5 l/ha) nebo vloni velmi úspěšným dlouhodobým řešením proti padlí fungicidem Cyflamid (0,3 l/ha).

Se zabráněním polehnutí a zachování porostů ozimé pšenice a ječmene v dobré zdravotní kondici vám pomůže dnes již tradiční balíček 10 l Topsin M 500 SC + 10 l Lomis (0,5 l/ha).

Aktuality