Aktuality

Zdravé kořeny rozhodují o výnosu

Při ochraně plodin se většinou soustředíme na listové patogeny. Zapomínat bychom však neměli ani na choroby pat stébel a kořenový systém.

Při ochraně plodin se většinou soustředíme na listové patogeny. Zapomínat bychom však neměli ani na choroby pat stébel a kořenový systém. Bez zdravých kořenů a pevné báze stébel špičkového výnosu nedosáhneme. V obou oblastech vám pomůže balíček fungicidu Topsin M 500 SC s regulátorem růstu Lomis.

 

Péče o zdravé kořeny začíná volbou správného osevního postupu. Ten je v posledních letech, logicky, postaven komerčně. Důležitější se proto stává výběr mořidla a nepodcenění jarního ošetření obilnin fungicidy se schopností pohybovat se bazipetálním směrem. Mezi ně patří léty prověřený a spolehlivý Topsin M 500 SC. Topsin při aplikaci ke konci odnožování a na počátku sloupkování (0,7 l/ha) je schopen účinně bojovat nejen proti pravému stéblolamu, komplexu chorob pat stébel, ale také se výrazně angažuje proti souboru půdních patogenů, které negativně ovlivňují zdraví kořenového systému. Krátce po otevření vegetace tak můžete významně podpořit schopnost rostlin přijímat v posledních letech nedostatkovou vodu a v ní rozpuštěné živiny.

Topsin M 500 SC působí hloubkově a systémově. Pokusy z předešlých let prokázaly, že pronikání Topsinu do rostlinných pletiv a zvýšení schopnosti bazipetální translokace silně podporuje Kaishi. Jedná se o stimulátor schopný podpořit nastartování metabolismu rostlin a odstraňovač stresu po zásahu pesticidy, patogeny, mrazem a dalšími abiotickými faktory. Kaishi je složeno ze 17 volných L-aminokyselin (biologicky nejúčinnější), které se získávají pouze z rostlinné biomasy (to zajišťuje ideální poměr aminokyselin) totální enzymatickou hydrolýzou. Výsledkem je standardizovaný preparát s naprosto jasným aminogramem.

Kombinace Topsinu s fungicidem Impulse Super rozšiřuje fungicidní záběr. Porost ochráníte nejen před výše zmíněnými chorobami, ale vyřešíte také padlí a primární infekce braničnatek a rzí. Nejefektivnější – účinkem i cenově – je kombinace Topsin 0,5 l/ha + Impulse Super 0,5 l/ha.

I přes špatné vláhové podmínky se vloni ukázalo, že bez správné regulace se současné odrůdy neobejdou. Regulace růstu je nepostradatelným opatřením, které je třeba provádět citlivě na základě vlastností odrůdy, hnojení, termínu, lokality a průběhu počasí. Nejvíce aplikačních „chyb“ dokáže odpustit dvousložkový regulátor Lomis. Obsahuje dvě účinné látky – inhibitory syntézy giberelinů – prohexadion a mepikvát. Regulační účinek prohexadionu začíná velmi rychle po aplikaci, zatímco druhá složka se vyznačuje pozvolnějším nástupem. Pomalejší rozjezd mepikvátu je vyvážen jeho dlouhodobostí (pracuje až tři týdny). Aplikační okno (BBCH 30-39) umožňuje začít s budováním pevných stébel už od počátku jejich růstu, tj. od konce odnožování. Aplikace v tomto časném termínu se projeví zesílením buněčných stěn pletiv a zkrácením prvních internodií. Lomis současně podporuje rozvoj kořenového vlášení.

Velkým plusem Lomisu je jeho účinnost už při teplotách nad 5 °C, a to bez závislosti na intenzitě slunečního záření po aplikaci. To není samozřejmé u všech regulátorů. Dávkování volíme v rozmezí 0,6 – 0,8 l/ha dle stavu porostu, odrůdy a zamýšlené intenzity hnojení. V kombinaci s azolovými fungicidy lze snížit dávku o 0,1 l/ha.

Po dobrých zkušenostech i v letošním roce zůstává v nabídce naší společnosti balíček Topsin M 500 SC + Lomis (10 l + 10 l) nebo čistě fungicidní řešení nejen na začátek sezóny v podobě balíčku Topsin M 500 SC + Impulse Super (10 l + 10 l).

Aktuality