Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím souborů cookie. Více zde |

Pomocné prostředky

BACKROW

v suchu pomáhá, v mokru chrání

Postřikový přípravek – adjuvant ve formě emulgovatelného koncentrátu (EC) pro zvýšení účinnosti půdních pesticidů. Je určen pro použití v zemědělství a zahradnictví.Výhody přípravku


Zabrání promývání herbicidů do spodních vrstev

Snižuje riziko poškození porostu

Zlepšuje herbicidní účinnost za sucha

Působení přípravku

Backrow je adjuvant pro zlepšení vlastností aplikačních kapalin, snížení úletu při aplikaci . Zabezpečuje rovnoměrné pokrytí ošetřovaného povrchu půdy a zvyšuje absorpci účinné látky půdními částicemi. Zabezpečuje maximální biologickou účinnost herbicidů s reziduálním půdním účinkem, zejména při nepříznivých podmínkách. Je bezpečný pro rostliny. Adjuvant Backrow můžete použít s registrovanými přípravky na ochranu rostlin v souladu se schválenými podmínkami pro jejich použití.

Chcete se dozvědět více o výhodách a využití tohoto produktu?

Kontaktujte nás

Další Pomocné prostředky

SPARTAN

ideální partner do nepohody

Adjuvant zvyšuje pokryvnost a přilnavost aplikační kapaliny, zvyšuje distribuci a prostoupení postřikového přípravku, zvyšuje odolnost aplikační kapaliny proti nepříznivým povětrnostním vlivům. Zabezpečuje maximální biologickou účinnost pesticidů.

TOIL

Způsob působení: Toil je adjuvant. po smíchání s vodou vytvoří emulzi, čímž sníží úlet aplikační kapaliny, zabezpečí rovnoměrné pokrytí ošetřovaného povrchu, zvýší absorpci účinných látek do rostliny.

FLEXI

drží a nepustí

Pasivní pomocný prostředek na ochranu rostlin, který omezuje předsklizňové a sklizňové ztráty řepky ozimé a hrachu a ochraňuje zrna obilovin a udržuje kvalitativní ukazatele.

Kontakt

SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Na Strži 1702/65
140 00 Praha 4
tel.: 261 090 282 - 6
sumiagro@sumiagro.cz