Pomocné prostředky

FLEXI

drží a nepustí
Pasivní pomocný prostředek na ochranu rostlin, který omezuje předsklizňové a sklizňové ztráty řepky ozimé a hrachu. Ochraňuje zrna obilnin a udržuje kvalitativní ukazatele.
Snížení ztát a dosažení maximálních výnosů
Nebrání přirozenému dozrávání
Zabraňuje pronikání vody do rostlin

Flexi omezuje předsklizňové a sklizňové ztráty. Vytváří na povrchu rostlin polopropustnou vrstvu, která neomezuje vysychání šešulí a lusků, ale současně zamezuje pronikání vody do pletiv. Flexi takto zabraňuje samovolnému pukání a praskání šešulí a lusků při dozrávání, zabraňuje vypadávání semen před a během sklizně, čímž umožňuje dosažení maximálních výnosů ošetřeného porostu.

U obilnin Flexi vytváří na klasech elastickou polopropustnou membránu, která zabraňuje během nepříznivých podmínek (déšť, rosa) pronikání vody do klasů a zrna v období zrání porostu. Tímto snižuje pravděpodobnost napadení klasů houbovými chorobami a udržuje porost v optimálním stavu před sklizní. Flexi pozitivně ovlivňuje kvalitativní ukazatele zrna pro zpracovatelský průmysl včetně pádového čísla, objemové hmotnosti a klíčivosti. Po aplikaci do obilnin je výrazně omezeno porůstání zrna v klasu. Při aplikaci do ječmene omezuje výskyt hnědých špiček.

Termín aplikace: U řepky olejky a hrachu od fáze zelené zralosti (BBCH 79), optimálně 3-4 týdny před očekávanou sklizní, kdy jsou veškeré lusky a šešule pružné a dosáhly odrůdově specifické velikosti, semena jsou plně vyvinutá a zelená.

U obilnin pro ochranu zrna a udržení jeho kvalitativních ukazatelů je optimálním termínem aplikace BBCH 87 (žlutá zralost) nebo při vlhkosti zrna 30 % a méně.

Dokumenty

Pomocné prostředky