Pomocné prostředky

BACKROW

v suchu pomáhá, v mokru chrání
Adjuvant pro zvyšení účinnosti půdních herbicidů, zlepšení vstřebávání aplikačních kapalin a zvýšení odolnosti proti dešti.
Zabrání promývání herbicidů do spodních vrstev
Snižuje riziko poškození porostu
Zlepšuje herbicidní účinnost za sucha

BackRow zlepšuje vlastnosti aplikačních kapalin, snižuje úlet při aplikaci (větší podíl kapek v ideální velikosti). Zabezpečuje rovnoměrné pokrytí půdy a zvyšuje absorpci účinné látky půdními částicemi. Přináší maximální biologickou účinnost herbicidů s reziduálním půdním účinkem, a to i v nepříznivých podmínkách (sucho, nadměrné srážky). Je naprosto bezpečný pro pěstované rostliny.

BackRow nevyžaduje specifická opatření z hlediska ochrany ptáků, vodních organismů, ostatních suchozemských obratlovců, včel, ostatních necílových členovců, půdních makroorganismů a mikroorganismů a necílových rostlin.

Dokumenty

Pomocné prostředky