Herbicidy

CAMPUS

všeuměl pro čistoskvoucí porosty
Půdní herbicid určený k hubení jednoletých dvouděložných a jednoletých jednoděložných plevelů v kukuřici, slunečnici, cukrovce, krmné řepě, světlici barvířské, čiroku dvoubarevném, ovocných a okrasných školkách a sóji luštinaté.
Vynikající selektivita
Bez omezení pro následné plodiny
Výborný kombinační partner

CAMPUS je selektivní kontaktní herbicid, který proniká do rostlin klíčících plevelů přes koleoptyle. Plevel odumře před nebo ihned po vzejití. Aplikuje se jedenkrát za vegetaci. Reziduální účinnost nemá vliv na osevní postup.

Citlivé plevele: béry, čirok halepský, drchnička rolní, heřmánek pravý, hluchavka nachová, ježatka kuří noha, kokoška pastuší tobolka, laskavce, lipnice roční, mák vlčí, pěťour maloúborný, pomněnka rolní, prosa, pryskyřník rolní, ptačinec žabinec, rosička krvavá, rozrazily, sveřepy, šrucha zelná, zemědým lékařský.

Méně citlivé plevele: merlíky, oves hluchý, pohanka svlačcovitá, rdesna, penízek rolní, svízel přítula, violky, hořčice rolní a výdrol řepky.

Růstová fáze plevelů max. BBCH 12, tj. 2 pravé listy.

V případě likvidace ošetřené plodiny lze vyset tyto náhradní plodiny: kukuřice, slunečnice nebo zasázet brambory.

Doporučené TM pro komplexní časně postemergentní herbicidní ošetření kukuřice:
1,0–1,2 l/ha CAMPUS + 0,3 l/ha RUNNER
1,0–1,2 l/ha CAMPUS + 1,0–1,2 l/ha KAGURA

Použití v TM v cukrovce nebo krmné řepě:
Růstová fáze plevelů: BBCH 10 – 12, tj. děložní listy až 2 pravé listy. Aplikuje se max. 3 × vždy po vzejití nové plevelné vlny. Interval mezi aplikacemi 6 – 14 dní. Maximální dávka přípravku v plodině je 0,9 l/ha.

 

Dokumenty

Herbicidy