Herbicidy

KOBAN TOP

pro plevele stop
Herbicid určený k základnímu preemergentnímu a postemergentnímu ošetření proti jednoletým jednoděložným a dvouděložným plevelům v kukuřici.
Spolehlivý originál
Dlouhodobá účinnost
Vhodný pro antirezistentní strategii

Originální přípravek Koban Top s osvědčenými účinnými látkami (pethoxamid, terbuthylazine) je určený k základnímu preemergentnímu a postemergentnímu ošetření proti jednoletým jednoděložným a dvouděložným plevelům. Přípravek lze použít v technologii s následným plečkováním porostu. Působí jako přerušovač a je vhodný do antirezistentních programů.

Koban Top vykazuje účinek přes půdu i přes listy. Vyniká dlouhodobým půdním účinkem, který je důležitý pro zabezpečení bezplevelného stavu kukuřice. Optimální aplikační PRE aplikace je do 3 dnů po zasetí kukuřice před vzejitím plevelů.  Již při minimálních srážkách se u přípravku projevuje vynikající herbicidní účinek, při zachování selektivity ke kukuřici.

Možné je i POST ošetření kukuřice do fáze 4 listů, kdy lze přípravek aplikovat samostatně nebo v TM s postemergentními herbicidy (Kagura, Runner). Zpravidla se jedná o fázi 2-4 listů kukuřice a v době, kdy citlivé plevele dosahují růstové fáze do 5 listů (BBCH 15).

Citlivé plevele vykazují chlorózy a nekrózy na čepelích a špičkách listů, následně za 2-3 týdny odumírají.

Koban Top hubí spolehlivě následující druhy plevelů:

Jednoděložné plevele: ježatka kuří noha, béry, lipnice roční, rosička krvavá, lesknice kanárská.
Dvouděložné plevele: laskavec srstnatý, merlík bílý, lebedy, lilek černý, ředkev ohnice, hořčice rolní, drchnička rolní, durman obecný, heřmánkovec přímořský, heřmánek pravý, rmen rolní, kokoška pastuší tobolka, zemědým lékařský, kakost luční, konopice polní, mračňák Theophrastův, hluchavka nachová, pomněnka rolní, mák vlčí, jitrocel větší, rdesno blešník, pohanka svlačcovitá, pelyněk černobýl, pěťour maloúborný, knotovky, blín černý, bolehlav plamatý, chrpa modrá, ředkev ohnice, mléč rolní, pampeliška lékařská ze semene, penízek rolní, rozrazil perský, violka rolní, svízel přítula, ptačinec žabinec, tetlucha kozí pysk, úhorník mnohodílný a další plevele.
Odolné plevele: pýr plazivý, pcháč rolní a ostatní vytrvalé plevele.

Společná aplikace s neselektivními herbicidy na bázi glyphosate nebo s hnojivem DAM 390 je možná. Směs vody a hnojiva DAM 390 (mísitelnost s DAM 390 v jakémkoliv poměru) je pro použití s Kobanem Top vhodná. DAM 390 poutá vzdušnou vlhkost, rosu, mlhu, drobné mrholení a udržuje tak vlhkost ve vrchní vrstvě půdy i za relativně suchého počasí, což zvyšuje herbicidní účinnost.

Následné plodiny: po sklizni kukuřice ošetřené přípravkem Koban Top je možné bez omezení pěstovat jakoukoli plodinu.
Náhradní plodiny: pokud by došlo ke zpracování půdy v kratším období než je 6-8 týdnů po aplikaci přípravku, je doporučeno pěstování pouze kukuřice. Po uplynutí této doby a orbě je možné pěstovat čirok, slunečnici, jetel a trávy.

Dokumenty

Herbicidy