Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím souborů cookie. Více zde |

Herbicidy

PRODIGY

zázračně čisté obilí

Systémový postřikový herbicidní přípravek k postemergentnímu hubení chundelky metlice, psárky polní, jílku vytrvalého, jílku mnohokvětého a jednoletých dvouděložných plevelů v pšenici ozimé, žitu ozimém a pšenici tvrdé.Výhody přípravku


vynikající účinek na trávovité a dvouděložné plevele

vhodný pro časné jarní aplikace

platná pomoc proti sveřepům

Působení přípravku

Prodigy je herbicid určený pro jarní postemergentní aplikaci. Obsahuje dvě účinné látky (florasulam, pyroxsulam) a safener (cloquintocet-mexyl). Účinné látky pozastavují syntézu bílkovin v rostlině. Prodigy proniká do rostlin převážně povrchem listů a lodyh. Přípravek působí jako systémový herbicid. Citlivé plevele krátce po postřiku zastavují růst, následně dochází k deformaci a dekoloraci listů a lodyh plevelů. Zasažené citlivé plevele přestávají po aplikaci konkurovat obilnině a začínají postupně odumírat.

Spektrum účinnosti

Dávka 130 g/ha

Citlivé plevele: chundelka metlice, kokoška pastuší tobolka, svízel přítula, plevele heřmánkovité, hluchavka objímavá, mák vlčí, ptačinec žabinec, violka rolní, řepka olejka – výdrol
Méně citlivé plevele: opletka obecná, pomněnka rolní

Dávka 275 g/ha

Citlivé plevele: psárka polní, jílek mnohokvětý, jílek vytrvalý, pomněnka rolní, opletka obecná, penízek rolní, rozrazil břečťanolistý, rozrazil perský
Méně citlivé plevele: lipnice roční; chrpa modrák, rdesno ptačí

Chcete se dozvědět více o výhodách a využití tohoto produktu?

Kontaktujte nás

Další Herbicidy

COLZAMID

jak se nejen svízele zbavit

Postřikový herbicidní přípravek k preemergentnímu hubení jednoletých dvouděložných a jednoletých jednoděložných plevelů v ozimé řepce, brokolici a další zelenině.

KABUKI

nová forma desikace

Herbicid určený k desikaci brambor, likvidaci kořenových výmladků v sadech a ve vinicích a desikaci jetele inkarnátu, jetele lučního a slunečnice.

NISSHIN 4 SC

tolerantní ke kukuřici

Selektivní herbicid k postemergentnímu hubení pýru plazivého, jednoletých a vytrvalých trav a dvouděložných plevelů v kukuřici seté.

Kontakt

SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Na Strži 1702/65
140 00 Praha 4
tel.: 261 090 282 - 6
sumiagro@sumiagro.cz