Herbicidy

RUNNER

a plevele neutečou
Runner je vysoce selektivní postřikový herbicidní přípravek k preemergentnímu a postemergentnímu hubení dvouděložných plevelů v kukuřici.
Rychle viditelný účinek
Vysoká tolerance ke kukuřici
Vhodný i do TM kombinací

Runner je herbicid pro PRE a POST aplikaci. Obsahuje dvě účinné látky (florasulam, mesotrione). Proniká do rostlin listy, ale také kořeny. V rostlinách se rozvádí akropetálně i bazipetálně. Přípravek působí jako systémový herbicid (regulátor růstu).

Citlivé plevele krátce po postřiku zastavují růst. Dochází k deformaci, dekoloraci až vybělení listů a lodyh plevelů a k nekrózám meristematických pletiv zasažených plevelů. Plevele přestávají konkurovat kukuřici a začínají postupně odumírat. První symptomy jsou viditelné za 3-6 dnů po aplikaci a během následujících 2-3 týdnů dochází k jejich postupnému uhynutí.

Runner působí na vzcházející i vzešlé plevele. Půdní vlhkost zlepšuje půdní účinek přípravku.

PRE aplikace
Citlivé plevele: heřmánkovec přímořský, merlík bílý, kokoška pastuší tobolka, penízek rolní, svízel přítula, rozrazil perský, ptačinec žabinec, violka rolní, hluchavka nachová.

POST aplikace
Citlivé plevele: heřmánkovec přímořský, merlík bílý, kokoška pastuší tobolka, penízek rolní, svízel přítula, pohanka svlačcovitá, ptačinec žabinec.

V kukuřici seté při pěstování na zrno i na siláž je možno aplikovat preemergentně do 3 dnů po zasetí nebo postemergentně. V případě postemergentní aplikace je optimální aplikační termín od vytvoření 2. listu kukuřice do vytvoření 6. listu. Teplotní rozmezí pro aplikaci 7-25 °C.

Runner je velmi dobrým kombinačním partnerem pro časně postemergentní komplexní herbicidní ošetření: 0,3 l/ha + 2,5–3 l/ha Koban Top nebo  + 1,0–1,2 l/ha Campus.

Přípravek nevyžaduje specifická opatření z hlediska ochrany ptactva, suchozemských obratlovců, včel, necílových členovců, půdních makroorganismů a půdních mikroorganismů.

Dokumenty

Herbicidy