Herbicidy

APYROS

plamen nejen na chundelku
Selektivní herbicid určený k postemergentní aplikaci v pšenici k hubení chundelky metlice a dvouděložných plevelů.
Přináší vítězství nad plevely
Odstraňuje chundelku metlici

Apyros je přijímán listy a působí systémově. Vyšší teplota a vlhkost po aplikaci zvyšují účinek přípravku. Pro zlepšení smáčivosti, zvýšení odolnosti proti dešti, zlepšení pronikání aplikačních kapalin do rostliny je potřebné použít Apyros v TM s pomocným prostředkem (např. Toil, 0,5% koncentrace). Pomocný prostředek může nahradit kapalné hnojivo DAM 390 nebo TM s jinými herbicidy (např. Arrat).

Citlivé plevele: chundelka metlice
Méně citlivé plevele: pýr plazivý, heřmánky, ptačinec žabinec, svízel přítula

Následné plodiny: Po sklizni pšenice lze vysévat ozimé i jarní obilniny, řepku olejnou, brambory, mák setý a kukuřici. V roce následujícím po ošetření ozimé pšenice nelze vysévat cukrovku, krmnou řepu, slunečnici a čirok .

Stádium vývoje plevelů:
chundelka metlice: od vzejití do vytvoření prvního kolénka (BBCH 11–31)
dvouděložné plevele: od vzejití do vývinu dvou párů pravých listů (BBCH 10–12)

Pro rozšíření ošetření pšenice proti dalším dvouděložným plevelům včetně svízele přítuly využijte TM Apyros 13 g/ha + Arrat 200 g/ha.

Dokumenty

Herbicidy