Herbicidy

ARRAT

s plevely se nepárat
Herbicid proti dvouděložným plevelům v pšenici ozimé, ječmeni jarním a ozimém, v žitě ozimém, v kukuřici, v semenných porostech trav a v čiroku.
Exelentní na plevele spodního patra
Výborná selektivita
Následné plodiny bez omezení

Arrat je příjímán převážně zelenými částmi plevelů. V důsledku působení dvousložkového přípravku (tritosulfuron, dikamba) dochází k nekoordinovanému růstu plevelů, jejich deformacím, poškození a uhynutí. Obě účinné látky se při herbicidním působení podporují a doplňují.

Citlivé plevele: laskavce, výdrol řepky, kokoška pastuší tobolka, svízel přítula, merlíky, ptačinec žabinec, chrpa modrá, rdesna, hořčice rolní, ředkev ohnice, penízek rolní, heřmánky, konopice rolní, hluchavky, opletka obecná, pcháč

Méně citlivé plevele: zemědým lékařský, mák vlčí, violka rolní

Růstová fáze plodin v době ošetření:
kukuřice: BBCH 12-16, tj. od 2 do 6 listů
jarní ječmen, pšenice ozimá: BBCH 19-29, tj. od 9 listů do konce odnožování
ječmen ozimý, žito ozimé: BBCH 21–29, tj. ve fázi odnožování

Růstové fáze plevelů:
BBCH 11-14 (16), tj. ideálně od 1 do 4 pravých listů, max. 6 pravých listů.

Pěstování následných plodin bez omezení. Při předčasném zaorání lze kdykoli po uplynutí 2 měsíců od aplikace vysévat kukuřici nebo obilniny, ale nelze pěstovat řepu, hrách sóju, řepku.

Pro komplexní ošetření pšenice ozimé i jarní proti chundelce metlici a dvouděložným plevelům včetně svízele přítuly využijte TM Arrat 200 g/ha + Apyros 13 g/ha.

Dokumenty

Herbicidy