Herbicidy

CITATION

spolehlivost sama
Postřikový selektivní herbicid určený k hubení dvouděložných jednoletých plevelů v bramborách.
Spolehlivé řešení
PRE nebo POST aplikace
Léty prověřeno

Citation působí jako půdní a listový herbicid. Jeho použití je možné před vzejítím brambor nebo po vzejití do výšky brambor 15 cm.

Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost. V případě očekávaného sucha a potřeby zlepšit vlastnoti aplikační kapaliny (omezení úletu, lepší pokryvnost, lepší smáčivost) použijte TM s adjuvantem BackRow 0,4 l/ha.

Herbicidní film vzniklý po správné aplikaci přípravku nesmí být porušen zpracováním.

Pěstování následných plodin je bez omezení s výjimkou brukvovitých plodin, které je možné pěstovat po min. 3 měsících od poslední aplikace přípravku.

PRE aplikace:
citlivé plevele: heřmánkovec nevonný, violka rolní, rdesno ptačí
méně citlivé plevele: merlík bílý

PRE + POST aplikace:
citlivé plevele: laskavec ohnutý, merlík bílý

Maximální dávka přípravku 0,53 kg/ha

Dokumenty

Herbicidy