Herbicidy

COLZAMID

jak se nejen svízele zbavit
Herbicid k preemergentnímu hubení jednoletých dvouděložných a jednoletých jednoděložných plevelů v ozimé řepce ozimé, zelenině a tabáku.
Lze do OP II. stupně podzemních vod
Colzamid + Gamit = komplexní řešení
Široký záběr

Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost. V případě očekávaného sucha a potřeby zlepšit vlastnoti aplikační kapaliny (omezení úletu, lepší pokryvnost, lepší smáčivost) použijte TM s adjuvantem BackRow 0,2 l/ha.

Citlivé plevele: chundelka metlice, lipnice roční, plevele heřmánkovité, ptačinec žabinec, merlíky.
Méně citlivé plevele: rozrazily, penízek rolní, kokoška pastuší tobolka.

Pro komplexní ošetření řepky olejky aplikujte preemergentně TM 2 l/ha Colzamid + 0,2 l/ha Gamit 36 CS

Dokumenty

Herbicidy