Herbicidy

DUKE

výjimečný strážce obilnin
Herbicid k postemergentnímu hubení chundelky metlice, psárky polní, ovsa hluchého a dalších trav v pšenici, žitě ozimém, tritikale ozimém, ječmeni jarním a v travách na semeno.
Stopka pro klíčové trávovité plevele
Široká registrace v obilí a travách
Spolehlivé a bezpečné řešení

Přípravek je absorbován listy, případně stébly a floémem je transportován do meristematických pletiv rostlin. Zasažené trávy během 2-3 dnů po aplikaci přestávají růst a nevytvářejí nové listy. Na starších listech se objevují chlorózy, které přecházejí v nekrózy listů a stonků, celá rostlina postupně odumírá. V závislosti na počasí a růstové fázi trav tento proces trvá 14-28 dní. Vyšší teplota a relativní vzdušná vlhkost účinek podporují. V období delšího sucha bývá účinek zpomalen, protože se vzhledem k omezeným transportním pochodům v rostlině snižuje systémové působení přípravku. Přípravek nemá žádný půdní účinek.

Spektrum účinnosti: chundelka metlice, oves hluchý, psárka polní, ježatka kuří noha, béry, rosičky, lesknice, proso, čirok halepský.

Růstová fáze plodiny v době aplikace:
pšenice ozimá a jarní: BBCH 13-32, tj. 3. list až 2. kolénko
ječmen jarní: BBCH 13-29, tj. 3. list až konec odnožování
žito ozimé, tritikale ozimé: BBCH 13-31, tj. 3. list až 1. kolénko
jílky: BBCH 29, tj. konec odnožování

Růstová fáze plevelů a aplikační dávka:
BBCH 13-15, tj. 3-5 listů, 0,8 l/ha
BBCH 21-29, tj. odnožování, 1,0 l/ha

Aplikujte na suchý porost. Dvě hodiny po aplikaci by nemělo pršet.

Pěstování následných plodin je bez omezení. Pokud je nutno porost ošetřený přípravkem Duke z jakéhokoliv důvodu zlikvidovat, lze vysévat libovolnou náhradní plodinu.

Při aplikaci za podmínek nepříznivých pro růst a vývoj rostlin (dlouhodobě suchá půda a nízká relativní vlhkost vzduchu, vysoké teploty nebo naopak příliš nízké teploty po aplikaci) a proti plně odnoženým jednoletým travám je vhodné přidat smáčedlo (Toil, 0,5% koncentrace).

Ošetření je výhodné neuspěchat, výhodnější je vyčkat do doby, kdy plevelné trávy jsou všechny vzešlé a mají vyvinutou co největší listovou plochu. Naopak při aplikaci na pozdější vývojová stadia trav než uvádíme, účinek zejména za nepříznivých podmínek klesá, nemusejí být zcela zničeny. Jsou však potlačeny v růstu a nevymetají.

U některých odrůd jarního ječmene může za stresových podmínek dojít ke slabému přechodnému prožloutnutí listů, které však během 1-2 týdnů odezní a nemá negativní vliv na výnos. V případě jarního ječmene, pokud by aplikace měla následovat po delším období deště, doporučujeme s aplikací 2-3 dny počkat, až zregeneruje ochranná vosková vrstva. V každém případě musí být porost suchý. V jarním ječmeni a jílcích neaplikujte při intenzivním slunečním svitu a nepřidávejte žádné adjuvanty ani DAM 390.

Přípravek neaplikujte v době, kdy hrozí noční mrazíky. Duke nelze použít v ozimém ječmeni a ovsu.

Dokumenty

Herbicidy