Herbicidy

GALLUP HI-AKTIV

rychlý a nesmlouvavý
Herbicid k hubení jednoletých a vytrvalých plevelů včetně pýru plazivého.
Nízké dávkování
Rychlý účinek
Nezastaví se před ničím

Neselektivní listový herbicid Gallup Hi-Aktiv se systémovým účinkem rostliny přijímají výhradně zelenými částmi. Translokací je rozváděn do všech jejich částí včetně podzemních kořenů, oddenků a stolonů, čímž se docílí zničení vytrvalých podzemních částí víceletých plevelů. Současně se zničí všechny ostatní vzešlé semenné plevele. Není přijímán kořeny a nepůsobí na semena.

Předpokladem úspěšné likvidace vytrvalých hluboko zakořeněných plevelů je dostatečná plocha listů v době postřiku, aby došlo k co největšímu příjmu účinné látky do rostlin.
Příznaky působení jsou postupné vadnutí, žloutnutí, zasychání a zahnědnutí zasažených rostlin během 10-14 dnů. Proti pýru plazivému je přípravek nejúčinnější v době odnožování, když má pýr 5-6 listů 12-15 cm dlouhých.

Za chladu a sucha se příznaky mohou projevit později. Účinek se zvětšuje vyšší intenzitou světla a relativní vlhkostí vzduchu. Déšť do 6 hodin po ošetření účinek snižuje. Všechny kultivační práce se mohou provádět až v době, kdy se plně objevily příznaky, což je zhruba po 2-3 týdnech po ošetření.

S kultivačními zásahy je nutno počkat alepsoň 7 dní po aplikaci.

Hrušeň, jabloň: postřik provádět v období vegetačního klidu. Aplikovat na min. 2 roky staré stromy, neaplikovat na stromy s mechanicky poškozenou kůrou, na větve stromů. Max. výška zasažení kmene je 30 cm.

Lesní hospodářství: v případě přípravy půdy před sázením se používá dávka 3,7 l/ha. S kultivačními zásahy je nutno počkat min. 7 dní. Po zasazení se provádí cílený meziřádkový postřik pro vyhubení nežádoucí vegetace dle intenzity zaplevelení. Je nezbytné zamezit úletu postřikové kapaliny na kulturu. V případě výskytu odolných dřevin (např. jeřáb obecný, krušina olšová, zimolez, maliníky, ostružiníky) je nutné zvýšit dávku až na 4,4 l/ha. Pro potlačení pařezové výmladnosti se používá 7,5% roztok.

Louky a pastviny: pro obnovu pastvin a TTP od 2,2 l/ha až po 4,4  l/ha.

Orná půda a strniště: aplikovat až po vzejití plevelů, kdy jednoleté trávovité plevele dosáhly výšky 10 cm, dvouděložné plevele mají nejméně 2 pravé listy a pýr nejméně 3-4 listy. Další kultivační zásahy provádět až po projevení účinku herbicidu.

Gallup Hi-Aktiv je možné použít i na nezemědělské půdě a železnicích.

Na přesličku přípravek Gallup Hi-Aktiv nepůsobí. Pěstování následných plodin je bez omezení.

Dokumenty

Herbicidy