Desikanty Herbicidy

KABUKI

nová forma desikace
Herbicid určený k desikaci brambor, likvidaci kořenových výmladků v sadech a ve vinicích a desikaci jetele inkarnátu, jetele lučního a slunečnice.
Usnadňuje sklizeň
Zamezí opětovnému obrůstání
Snadná likvidace výmladků

Unikátní účinná látka pyraflufen-ethyl v Kabuki působí přes listy jako kontaktní herbicid. Účinek přípravku se projevuje nekrózou listů. Intenzita je závislá na přítomnosti chlorofylu v listech. Sluneční záření a vyšší teplota zvyšuje účinnost.

Pro perfektní účinek použijte vždy TM se smáčedlem Toil (koncentrace 0,5 %).

Brambory: aplikujte na porost brambor 14 dní před plánovaným sběrem. Ošetřujte max. 2 × s intervalem mezi aplikacemi 5-7 dní. Kabuki nemá negativní vliv na výnos, velikost hlíz ani na klíčení hlíz v následujícím roku.
Jádroviny, peckoviny: pro likvidaci výmladků aplikujte max. 2 × ročně s intervalem mezi aplikacemi min. 14 dní.
Réva vinná, rybíz, angrešt: aplikujte max. 1 × ročně. Zelené části nesmějí být postřikem zasaženy.
Jetel inkarnát, jetel luční: aplikujte max. 2 × s intervalem mezi aplikacemi 5-7 dní.

Registraci se povedlo rozšířit také pro menšinové použití ve slunečnici a svazence vratičolisté.

Dokumenty

Herbicidy