Herbicidy

KAGURA

strážce čistých polí
Vysoce selektivní herbicid k postemergentní likvidaci dvouděložných plevelů v kukuřici.
Vysoce tolerantní ke kukuřici
Široké aplikační okno
Špičková účinnost OD formulace

Kagura obsahuje dvě účinné látky mesotrion a nikosulfuron. Mesotrion způsobuje narušení syntézy rostlinných pigmentů zapojených do fotosyntézy. Nikosulfuron inhibuje enzym ALS pro syntézu aminokyselin a má za následek zastavení buněčného dělení a růstu rostlin.

Obě účinné látky působí systémově, jsou přijímány listy a kořeny, jsou translokovány xylémem a floémem a rychle rozvedeny v celé rostlině. Účinek se projevuje zbělením listů, nekrózami a odumíráním zasažených plevelů. Přípravek též vykazuje částečnou účinnost na nevzešlé plevele tím, že zabraňuje jejich klíčení.

Nejlepšího účinku dosáhnete, pokud přípravek aplikujete za teplého a vlhkého počasí v době aktivního růstu plevelů v raných fázích mezi 2. a 4. listem.

Citlivé plevele: ježatka kuří noha, laskavec ohnutý, řepka olejka – výdrol, merlíky, hluchavka nachová, plevele heřmánkovité, bažanka roční, lilek černý, ptačinec žabinec, durman obecný, zemědým lékařský, kakost maličký, rdesna, rozrazil břečťanolistý, bršlice kozí noha, svlačec rolní.
Méně citlivé plevele: opletka obecná, rozrazil perský.

Neaplikujte na vlhký porost nebo pokud jsou očekávány srážky v průběhu 3 hodin po aplikaci. Neaplikujte v případě velmi chladného nebo mrazivého počasí, jsou-li očekávány velké výkyvy teplot (rozdíl teplot mezi dnem a nocí přesahuje 15 °C).

Po sklizni plodiny lze na podzim pěstovat pouze obilniny. Na jaře následujícího roku lze pěstovat ječmen jarní, pšenici jarní a kukuřici. Jako náhradní plodinu lze po orbě pěstovat pouze kukuřici.

Dokumenty

Herbicidy