Herbicidy

KINVARA

s úpornými dvouděložnými se nepárá
Systémový selektivní herbicid k postemergentnímu hubení dvouděložných plevelů v obilninách a na loukách.
Vynikající účinek na hluboko kořenící plevele
Velmi široké aplikační okno
Nepřemožitelná trojkombinace

Kinvara je herbicid určený k hubení jednoletých a vytrvalých plevelů v obilninách a na loukách. Jedná se o směs třech účinných látek (MCPA, fluroxypyr, clopyralid). Každá z nich napodobuje aktivitu auxinu, ale s odlišným spektrem působení. Přípravek tak poskytuje širší rozsah regulace plevelů, než kdyby účinné látky byly použity samostatně. Aktivní růst plevelů v době postřiku a dostatečné pokrytí listové plochy je předpokladem úspěšné likvidace plevelů. Účinek se zvyšuje při teplotě a vyšší relativní vlhkosti.
Kinvara vykazuje vysoký účinek také na hluboko kořenící plevele (např. pcháč).

Citlivé plevele: chrpa modrá, svízel přítula, heřmánkovec přímořský, heřmánkovec nevonný, rdesno svlačcovité, starček obecný, ambrozie peřenolistá, kokoška pastuší tobolka, hluchavka objímavá, rdesno červivec, rdesno ptačí, ptačinec žabinec, šťovík tupolistý.

Méně citlivé plevele: pryskyřník prudký.

Následné a náhradní plodiny: Za minimálně 125 dní po aplikaci přípravku a po orbě je možné pěstovat obilniny a trávy. V případě, že ošetřené zbytky plodin nebyly zcela rozloženy, vyhněte se pěstování hrachu, fazolí a jiných luštěnin, mrkve a dalších miříkovitých, brambor, salátu a dalších hvězdnicovitých rostlin a rostlin pěstovaných ve sklenících. Tam, kde se plánuje výsadba/výsev citlivých plodin na jaře, aplikujte přípravek nejpozději do konce července předchozího roku.

V blízkosti vinic a chmelnic lze ošetřovat jen za vhodných podmínek (bezvětří, nižší teploty).
Za vysokých teplot (nad 23 °C) mohou být citlivé plodiny poškozeny.
Luční porosty ošetřujte jsou-li starší více než jeden rok.

Opakovanými pokusy bylo potvrzeno, že dávka 2,5 l/ha je pro likvidaci plevelů plně dostačující.

Dokumenty

Herbicidy