Herbicidy

MITRA

cukrovku pohlídá
Postřikový selektivní herbicid k hubení dvouděložných plevelů v cukrovce, řepě krmné a řepě salátové.
Nezbytný partner do TM
Spolehlivě hubí úporné plevele
Skutečně spolehlivé řešení

Mitra je selektivní herbicid se širokým spektrem účinku na dvouděložné jednoleté plevele. Účinná látka metamitron je přijímána kořeny i listy rostlin. Dostatečná půdní vlhkost a vyšší teplota zajišťuje optimální účinnost přípravku. Nejlepšího účinku se dosahuje aplikací na plevele od fáze děložních listů až do rozvinutí prvého páru pravých listů.

Aplikace je postemergentní v aplikačních termínech T1-T2-T3. Růstová fáze plodiny v době aplikace v T1: BBCH 10–12,  v T2: BBCH 12–14, v T3: max. BBCH 20
Růstová fáze plevelů: BBCH 10–11, lipnice roční max. BBCH 11

Mitra – sólo aplikace
Citlivé plevele: kokoška pastuší tobolka, merlík bílý, rdesno červivec, kopřiva žahavka, lipnice roční.
Méně citlivé plevele: ptačinec žabinec, lilek černý, rdesno ptačí, mléč zelinný.

Následné/náhradní plodiny: Pěstování náhradních plodin je bez omezení. Pokud je nutné ošetřený pozemek předčasně zaorat, lze jako náhradní plodinu pěstovat cukrovku a krmnou řepu, po hluboké orbě kukuřici a brambory.

 

Dokumenty

Herbicidy