Herbicidy

NISSHIN 4 SC

kukuřice ocení
Selektivní herbicid k postemergentnímu hubení jednoletých dvouděložných plevelů a jednoletých trav v kukuřici.
Nejvhodnější pro POST ošetření
Vysoká tolerance ke kukuřici
Velmi rychlý nástup účinku

Přípravek Nisshin 4 SC je selektivní herbicid ze skupiny sulfonylmočovin pro postemergentní hubení jednoletých trav a dvouděložných plevelů v kukuřici. Nejlepšího účinku se dosáhne, když je přípravek aplikován za teplého a vlhkého počasí v době aktivního růstu plevelů.

Spektrum účinnosti:
Citlivé plevele: ježatka kuří noha, laskavec ohnutý, heřmánek pravý, ptačinec žabinec, rdesno červivec.
Méně citlivé plevele: merlík bílý, pýr plazivý, čirok halepský rostoucí z rhizomů.

Růstová fáze plevelů v době aplikace:
dvouděložné plevele jednoleté BBCH 12-16, tj. od 2 do 6 listů
ježatka kuří noha BBCH 12-19, tj. od 2 listů až do počátku odnožování
čirok halepský při výšce 30 cm

Růstová fáze kukuřice v době aplikace: BBCH 12-18, tj. od 2 do 8 listů.

Na podzim téhož roku lze po orbě vysévat ozimou pšenici a ozimý ječmen. Na jaře následujícího roku lze vysévat všechny plodiny.
Jako náhradní plodina může být po orbě použita kukuřice.

K rozšíření účinnosti na dvouděložné plevele (durman, pohanka, mléč, merlíky) použijte TM Nisshin + 0,3 l/ha Runner nebo 1,2 l/ha Kagura.

Dokumenty

Herbicidy