Herbicidy

OBLIX 500 SC

pro spokojenou cukrovku
Postřikový selektivní herbicid určený k hubení jednoletých jednoděložných a dvouděložných plevelů v cukrové řepě, krmné řepě a červené řepě salátové.
Hubí široké spektrum dvouděložných plevelů
K cukrovce přívětivý

Přípravek Oblix 500 SC je benzofuranový herbicid k hubení jednoletých dvouděložných plevelů. Oblix 500 SC může být používán před vzejitím nebo po vzejití plodiny v kulturách cukrové řepy, krmné řepy a červené řepy salátové.

Spektrum účinnosti:

Citlivé plevele: bažanka roční, béry, drchnička rolní, chundelka metlice, konopice polní, kolenec rolní, lesknice, lipnice roční, psárka polní, ptačinec žabinec, rdesna, rosička krvavá, svízel přítula, pěťoury, pomněnka rolní.
Méně citlivé plevele: chrpa modrá, ježatka kuří noha, laskavce, merlíky, mák vlčí, rozrazily, výdrol obilnin, zemědým lékařský, kopretina polní, kopřiva žahavka, lilek černý, psárka polní, violka rolní.

Poznámky k aplikaci:

Je důležité dodržet kvalitní přípravu půdy a předepsanou hloubku setí plodiny. Předpokladem účinnosti je dostatečná půdní vlhkost. Při intenzivním slunečním svitu a vysokých teplotách hrozí nebezpeční poškození porostu, proto přípravek aplikujte při teplotě do 21 °C. Přípravek neaplikujte, jsou-li během následujících 7 dnů očekávány mrazíky, plodina by mohla být nenávratně poškozena. Na písčitých půdách, obzvláště s obsahem humusu pod 1 %, nelze přípravek aplikovat.
Pokud po aplikaci přípravku následují intenzivní srážky, nelze vyloučit, zejména na lehkých půdách, splavení přípravku do kořenové zóny rostlin a následné poškození ošetřovaného porostu.
Minimálně 6 hodin po aplikaci přípravku nesmí pršet.

Náhradní plodiny:
V případě, že dojde k předčasné zaorávce plodiny během 1. měsíce po ošetření, může být jako náhradní plodina vysévána pouze cukrovka. Po uplynutí 1 měsíce od ošetření mohou být jako plodiny náhradní vysévány cukrovka, krmná řepa, hrách, keříčkové fazole, len, kukuřice, špenát, vojtěška, luční trávy.Následné plodiny:
Pokud je v roce aplikace přípravku následnou plodinou ozimá obilnina, je nutná orba do hloubky 15-20 cm. Za nepříznivých povětrnostních podmínek nelze vyloučit poškození následné plodiny, zejména ozimých obilnin.
V roce následujícím není pěstování následných plodin omezeno.

Dokumenty

Herbicidy