Herbicidy

PRODIGY

zázračně čisté obilí
Systémový herbicid k postemergentnímu hubení chundelky metlice, psárky polní, jílku vytrvalého, jílku mnohokvětého a jednoletých dvouděložných plevelů v pšenici ozimé, žitu ozimém a pšenici tvrdé.
Vynikající účinek na trávovité a dvouděložné plevele
Vhodný pro časné jarní aplikace
Platná pomoc proti sveřepům

Prodigy je herbicid obsahující dvě účinné látky (florasulam, pyroxsulam) a safener (cloquintocet-mexyl). Účinné látky pozastavují syntézu bílkovin v rostlině. Prodigy proniká do rostlin převážně povrchem listů a lodyh, kde působí jako systémový herbicid. Citlivé plevele krátce po postřiku zastavují růst, následně dochází k deformaci a dekoloraci listů a lodyh plevelů. Zasažené citlivé plevele přestávají po aplikaci konkurovat obilnině a začínají postupně odumírat.

Prodigy představuje ideální řešení pro časně jarní herbicidní zásahy v ozimech. Plně funguje už za nižších teplot. Průměrná denní teplota (24hodinový průměr) by pět dnů před aplikací a pět dnů po aplikaci měla činit alespoň 6 °C. Teplota před a po aplikaci by neměla klesnout pod -5 °C. Přípravek není vhodné aplikovat na zmrzlý, jinovatkou pokrytý porost nebo v době očekávaných nočních mrazů. Nevhodný je i výskyt silné rosy při postřiku. Oslabené porosty zamokřením nebo suchem ošetřujte až po odeznění stresových podmínek.

Spektrum účinku:

130 g/ha spolehlivě hubí tyto plevele v nižších růstových fázích: chundelka metlice (nerezistentní vůči ALS inhibitorům), kokoška pastuší tobolka, svízel přítula, heřmánkovité plevele, hluchavka objímavá, mák vlčí, ptačinec žabinec, violka rolní, výdrol řepky olejky.
Nejlepších účinků na trávovité plevele dosáhneme aplikací do konce jejich odnožování s použitím smáčedla Toil (koncentrace 0,5 %). V sušších podmínkách je vhodné použít smáčedlo i proti dvouděložným plevelům.
Na vyšší růstové fáze plevelů či likvidaci jílků zvýšíme dávku na 150–175 g/ha a přidáme smáčedlo Toil (koncentrace 0,5 %).
Od dávky 220 g/ha až po 275 g/ha Prodigy úspěšně řeší sveřepy.

Následné plodiny: pěstování následných plodin je bez omezení.

Prodigy jako partner do TM:
Herbicid Prodigy můžeme mísit s fungicidy, insekticidy, listovými hnojivy a v dávkách do 150 g/ha i s regulátory růstu mimo regulátory s úč. látkou etephon. Při maximální dávce 275 g/ha růstové regulátory nepoužíváme.
Aplikace Prodigy s hnojivem DAM 390 je možná. Hnojivo však roli smáčedla zcela nenahradí, zejména cílíme-li na trávovité plevele.

Dokumenty

Herbicidy