Herbicidy

RANGO SUPER

nejrychleji proti travám
Vysoce účiný a rychlý selektivní herbicid k postemergentnímu hubení jednoletých trávovitých plevelů a pýru plazivého v mnoha plodinách.
Vynikající selektivita
Výborný kombinační partner
Bez omezení v OP II.

Rango Super je listový graminicid. Obsahuje 40 g/l účinné látky chizalofop-P-tefuryl, která patří chemicky do skupiny chinoxalinů. Aplikuje se až na vzešlé rostliny, takže je možné ošetřovat výběrově ohniska skutečně zaplevelených částí pozemků.

Rango Super má propracovaný systém smáčedel, adjuvantů a penetrantů a patří vůbec k nejrychlejším graminicidům na trhu. Trávy a výdrol obilnin přestává růst krátce po aplikaci. Herbicidní účinky jsou pozorovatelné zhruba po 7-14 dnech v závislosti na průběhu počasí. Sucho nebo velmi chladné počasí může projevy herbicidního působení oddálit.

Ideální termín pro ošetření je doba růstového optima plevelných trav, kdy většina z nich je ve stádiu od dvou listů do konce odnožování (výdrol obilnin, třtina křovištní do začátku odnožování), popřípadě pýr ve stádiu 3-5 listů (výška 10-20 cm).
Aplikujte v období aktivního růstu trav. Dávka přípravku se volí dle růstové fáze trav. Pokud je většina trav ve fázi odnožování, je třeba zvolit vyšší hranici dávkování.

Novátorská technologie způsobu dopravy účinné látky do pletiva rostliny zajišťuje vynikající selektivitu vůči pěstovaným dvouděložným plodinám a rychlý nástup herbicidního účinku v travách. Rango Super je i velice dobrým a bezproblémovým kombinačním partnerem pro ostatní herbicidy (POST ošetření řepky, cukrovky, atd.).

Spektrum účinku:
Rango Super účinkuje na výdrol obilnin, jednoleté trávovité plevele a pýr plazivý.

Dokumenty

Herbicidy