Herbicidy

RESKATOR

všech ozimů protektor
Selektivní herbicid k hubení chundelky metlice a dvouděložných plevelů v ozimé pšenici, ozimém ječmeni, ozimém tritikale a ozimém žitu.
Trojkombinace ověřených látek
Rychle viditelný účinek
Následné plodiny bez omezení

Reskator je herbicid určený pro podzimní postemergentní aplikaci. Obsahuje tři osvědčené účinné látky (diflufenikan, florasulam, penoxsulam). Do rostlin proniká povrchem listů a lodyh, kde se rozvádí akropetálně i bazipetálně. Reskator je také přijímán mladými klíčícími rostlinami a částečně kořenovým systémem.

Přípravek působí jako systémový herbicid (regulátor růstu). Citlivé plevele krátce po postřiku zastavují růst, dochází k dekoloraci listů a lodyh plevelů a později k deformacím. Zasažené plevele přestávají po aplikaci růst a konkurovat obilnině a začínají postupně odumírat. První symptomy jsou viditelné za 2-6 dnů po aplikaci, během následujících 4-6 týdnů dochází k postupnému uhynutí plevelů.

Reskator vykazuje půdní reziduální účinek a omezuje tak vzcházení plevelů, které klíčí později. Teplo a vyšší vzdušná vlhkost urychlují účinek přípravku.

Spektrum účinnosti:

Citlivé plevele: chundelka metlice (nerezistentní vůči ALS inhibitorům), svízel přítula, heřmánkovec přímořský, kokoška pastuší tobolka, penízek rolní, ředkev ohnice, výdrol řepky olejky, ptačinec žabinec, mák vlčí, hluchavka objímavá, hluchavka nachová, violka rolní, violka trojbarevná, rozrazil břečťanolistý, rozrazil perský.

Přípravek Reskator vykazuje na tyto plevelné druhy nejlepší účinnost při jejich růstové fázi 2-10 pravých listů. U chundelky metlice je možná aplikace do růstové fáze dvou pravých listů. Vzešlé plevele musí být v době aplikace ve vegetativním růstu.

Dokumenty

Herbicidy