Herbicidy

SUMIMAX

SUMIMAXimální silou proti plevelům
Herbicid Sumimax je určen pro podzimní PRE a cPOST aplikaci v ozimé pšenici proti jednoděložným a dvouděložným plevelům a pro PRE aplikaci v 
Ojedinělá účinná látka
Pouhých 60 g/ha PRE nebo cPOST
V pšenici zcela bez omezení

Sumimax s unikátní účinnou látkou (flumioxazin) působí přes půdu i přes listy. Účinek přes půdu spočívá v kontaktu vzcházejících plevelů s vrchní vrstvou půdy obsahující účinnou látku. K herbicidnímu účinku dochází již po 1-3 dnech. Účinek urychluje sluneční záření a dostatečná půdní vlhkost.

Sumimax se používá preemergentně nebo postemergentně od stadia, kdy první list proráží koleoptile (BBCH 10) do stádia čtyř listů pšenice (BBCH 14). Nejlepšího účinku se dosáhne při aplikaci krátce po vzejití (BBCH pšenice 10-12), kdy plevele nepřekročí fázi děložních listů, chundelka ideálně fázi jednoho listu.

Sumimax je ideálním řešením pro likvidaci vůči ALS inhibitorům rezistentní chundelky metlice.

Aplikujte na suchý porost. Postřik je možný i za nižších teplot, neaplikujte však za mrazu. Při použití přípravku nelze vyloučit přechodné poškození pšenice, které nemá vliv na další vývoj a výnos.
Pěstování následných plodin v rámci běžného osevního postupu je bez omezení.

V případě předčasné likvidace porostu lze jako náhradní plodinu použít jarní obilniny, jarní řepku, řepu, kukuřici a brambory.
Pěstování meziplodin je možné.

Spektrum účinku:
Citlivé plevele: lipnice roční, chundelka metlice, jílek mnohokvětý, hořčice rolní, ředkev ohnice, lebedy, rdesna, kapustka obecná, hluchavky, heřmánkovité plevele, ptačinec žabinec, chrpa modrá, mák vlčí, violka rolní, rozrazily, pomněnka rolní, kokoška pastuší tobolka, kakost měkký, výdrol řepky, kontryhel obecný, konopice rolní, starček obecný, penízek rolní, vikev huňatá, hulevník lékařský
Méně citlivé plevele: svízel přítula, violka trojbarevná
Odolné plevele: pýr plazivý, pcháč rolní, lilek černý, laskavec ohnutý, trávy od fáze BBCH 25 a více.

Dokumenty

Herbicidy