Přípravky

APYROS
Selektivní herbicid určený k postemergentní aplikaci v pšenici k hubení chundelky metlice...
Detail
ARRAT
Herbicid proti dvouděložným plevelům v pšenici ozimé, ječmeni jarním a ozimém, v...
Detail
BACKROW
Adjuvant pro zvyšení účinnosti půdních herbicidů, zlepšení vstřebávání aplikačních kapalin a zvýšení...
Detail
BONTOC
Fungicid se systémovým účinkem určený proti významným chorobám řepky olejky.
Detail
CAMPUS
Půdní herbicid určený k hubení jednoletých dvouděložných a jednoletých jednoděložných plevelů v...
Detail
CITATION
Postřikový selektivní herbicid určený k hubení dvouděložných jednoletých plevelů v bramborách.
Detail
COLZAMID
Herbicid k preemergentnímu hubení jednoletých dvouděložných a jednoletých jednoděložných plevelů v ozimé...
Detail
CYFLAMID 50 EW
Fungicidní přípravek proti padlí travnímu v obilninách a proti padlí v jádrovinách....
Detail
DUKE
Herbicid k postemergentnímu hubení chundelky metlice, psárky polní, ovsa hluchého a dalších...
Detail
FIX-IT
Pomocný prostředek s unikátním, fyzikálním mechanizmem účinku pro kontrolu savých škůdců.
Detail
FLEXI
Pasivní pomocný prostředek na ochranu rostlin, který omezuje předsklizňové a sklizňové ztráty...
Detail
GALGONE XL
Dvousložkový systémový postemergentní herbicid k hubení dvouděložných plevelů v ozimých a jarních...
Detail
GALLUP HI-AKTIV
Herbicid k hubení jednoletých a vytrvalých plevelů včetně pýru plazivého.
Detail
GALLUP SUPER 360
Gallup Super 360 představuje spolehlivý neselektivní herbicid, který likviduje i těžko hubitelné...
Detail
GAMIT 36 CS
Herbicid k preemergentní aplikaci proti jednoletým dvouděložným plevelům v mnoha plodinách včetně...
Detail
IMPULSE GOLD
Fungicid k ochraně pšenice a ječmene před houbovými chorobami.
Detail
INTUITY
Fungicid ze zcela nové kategorie strobilurinů určený k ochraně řepky olejné proti...
Detail
JAMOTO
Fungicidní přípravek k ochraně cukrové řepy proti houbovým chorobám.
Detail
KABUKI
Herbicid určený k desikaci brambor, likvidaci kořenových výmladků v sadech a ve...
Detail
KAGURA
Vysoce selektivní herbicid k postemergentní likvidaci dvouděložných plevelů v kukuřici.
Detail
KAISHI
Špičkový rostlinný biostimulant rostlinného původu.
Detail
KANEMITE 15 SC
Akaricid určený k hubení svilušek ve chmelu, jabloních, hrušních a okurkách.
Detail
KINVARA
Systémový selektivní herbicid k postemergentnímu hubení dvouděložných plevelů v obilninách a na...
Detail
KOBAN TOP
Herbicid určený k základnímu preemergentnímu a postemergentnímu ošetření proti jednoletým jednoděložným a...
Detail
LIETO
Postřikový fungicidní přípravek k ochraně brambor proti plísni bramboru.
Detail
LOMIS
Regulátor růstu a vývoje k omezení poléhání ozimé pšenice, ozimého ječmene, žita...
Detail
MANDARIN GOLD
Fungicid k dlouhodobé ochraně obilnin proti listovým a klasovým chorobám. Kromě ochrany...
Detail
MARKATE 50
Insekticidní přípravek na bázi syntetického pyretroidu k hubení savého a žravého hmyzu v...
Detail
METSUKO
Systémový širokospektrální fungicid s regulačními vlastnostmi k ochraně proti významným patogenům v pšenici,...
Detail
MIMIC
Insekticid, který přináší regulaci vývoje hmyzu řádu Lepidoptera. Působí jako kontaktní larvicid...
Detail
MITRA
Postřikový selektivní herbicid k hubení dvouděložných plevelů v cukrovce, řepě krmné a...
Detail
MONCUT 40 SC
Moncut 40 SC je systémový fungicidní přípravek určený k moření bramborových hlíz...
Detail
MOSPILAN 20 SP
Bezpečný a spolehlivý originální neonikotinoidní insekticid k hubení širokého spektra škůdců v...
Detail
MOSPILAN MIZU 120 SL
Originální systémově účinný selektivní insekticid určený k hubení škůdců v pšenici ozimé,...
Detail
NISSHIN 4 SC
Selektivní herbicid k postemergentnímu hubení jednoletých dvouděložných plevelů a jednoletých trav v...
Detail
NISSORUN 10 WP
Selektivní kontaktní akaricid určený k hubení svilušek ve chmelu, révě vinné, okrasných...
Detail
OBLIX 500 SC
Postřikový selektivní herbicid určený k hubení jednoletých jednoděložných a dvouděložných plevelů v...
Detail
ORTUS 5 SC
Selektivní kontaktní akaricid určený k ochraně jádrovin proti svilušce ovocné, k ochraně chmele...
Detail
PARSAN 500 SC
Selektivní herbicid k hubení jednoletých jednoděložných i dvouděložných plevelů v řepce olejce...
Detail
PRODIGY
Systémový herbicid k postemergentnímu hubení chundelky metlice, psárky polní, jílku vytrvalého, jílku...
Detail
PROTIOSTAR
Systémový fungicid s kurativními a dlouhodobě preventivními účinky na širokou škálu patogenů...
Detail
RANGO SUPER
Vysoce účiný a rychlý selektivní herbicid k postemergentnímu hubení jednoletých trávovitých plevelů a...
Detail
RESKATOR
Selektivní herbicid k hubení chundelky metlice a dvouděložných plevelů v ozimé pšenici, ozimém...
Detail
ROMEO
Fungicid k ochraně řepky olejky, hořčice, révy vinné, zeleniny, jahodníku, jabloní, bylin,...
Detail
RUNNER
Runner je vysoce selektivní postřikový herbicidní přípravek k preemergentnímu a postemergentnímu hubení...
Detail
SOLEIL
Systémový fungicid určený k ochraně pšenice proti listovým chorobám a fuzariózám klasů.
Detail
SUMI ALPHA 5EW
Sumi-Alpha 5EW je insekticid k hubení žravých a savých škůdců v řepce...
Detail
SUMIMAX
Herbicid Sumimax je určen pro podzimní PRE a cPOST aplikaci v ozimé pšenici...
Detail